pokerregler

Og de grundlæggende regler i poker – som vi kommer tilbage til lige om lidt – er faktisk ret nemme at lære. Som den kendte pokerkommentator Mike Sexton engang sagde det: ”Poker tager et minut at lære og et liv at mestre”. Og lad os så komme i gang!

Pokerhænder

Lad os starte med at se nærmere på pokerhænderne. Fælles for alle pokervarianter er, at kortene tæller i sædvanlig rækkefølge. Det vil sige, at en 7’er slår en 4’er, og en konge slår en knægt. Esset er det højeste kort, men kan i visse tilfælde også tælle som det laveste.

Kuløren på kortene bruges også. Det gælder, når du skal ramme bestemte kombinationer, der udgør en pokerhånd. Og når nu vi er ved det, så lad os se nærmere på de mest anvendte pokerhænder, som blandt andet udgør pokerhænderne i pokervarianterne Texas Hold’em, Omaha og 7 Card Stud. Hænderne er rangeret efter styrkeforhold, og vi starter ud med den stærkeste pokerhånd, som er en royal flush:

 • Royal flush: A-K-Q-J-T i samme kulør.
 • Straight flush: en straight i samme kulør.
 • 4 ens: 4 ens kort, eksempelvis A-A-A-A eller 6-6-6-6.
 • Fuldt hus: 3 ens kort og et par, eksempelvis A-A-A-8-8 eller 2-2-2-9-9.
 • Flush: 5 kort i samme kulør.
 • Straight: 5 kort efterfulgt af hinanden, eksempelvis 4-5-6-7-8.
 • 3 ens: 3 ens kort, eksempelvis J-J-J eller 4-4-4.
 • 2 par: 2 par, eksempelvis 7-7-3-3 eller 5-5-Q-Q.
 • 1 par: 1 par, eksempelvis 3-3 eller K-K.
 • High card: en pokerhånd uden en af de ovenstående kombinationer, hvor det højeste kort derfor tæller, eksempelvis A-J-8-4-2 offsuit.

Der findes enkelte pokervarianter, hvor andre pokerhænder er gældende, ligesom der også findes varianter, hvor det ikke går ud på at ramme den bedste, men derimod den dårligste hånd. De fleste pokervarianter spilles dog udelukkende med ovenstående pokerhænder.

Sådan spiller du poker – en guide for begyndere

De grundlæggende pokerregler

Helt grundlæggende går de mest populære pokervarianter derfor ud på at ramme ovenstående pokerhænder. Og udover det, er der også flere andre grundlæggende regler, der går igen i de fleste pokerspil. Dem ser vi nærmere på nu.

Spillernes position ved bordet

Den første er spillernes position ved bordet. De fleste pokerspil er bygget op således, at en spiller har knappen og dermed er dealer. Til venstre for knappen sidder følgende spillere – afhængigt af hvor mange spillere, der sidder ved bordet – i nævnte rækkefølge:

 • Small Blind (SB)
 • Big Blind (BB)
 • Under The Gun (UTG)
 • Under The Gun +1 (UTG+1)
 • Under The Gun +2 (UTG+2)
 • Middle Position (MP)
 • Middle Position +1 (MP+1)
 • Hijack (HJ)
 • Cut Off (CO)
 • Dealeren

Ved et bord med 9 spillere vil de tre første spillere – altså SB, BB og UTG – gå under betegnelsen Early Position (EP), mens de tre næste – altså UTG+1, MP1 og MP2 – vil gå under betegnelsen Middle Position (MP), mens de tre sidste – altså HJ, CO og dealeren – vil gå under betegnelsen Late Position (LP).

Jo færre spillere ved bordet, jo ”smallere” bliver Early, Middle og Late Position. Er der kun 6 spillere ved bordet, vil SB og BB være Early, UTG og HJ Middle, og CO og dealeren Late Position.

Knappen

Som vi ganske kort var inde på før, markeres dealeren ved hjælp af en dealer button, der på dansk slet og ret kaldes for knappen. Og det er netop knappen, der viser, hvem der skal have kort først, hvem der er næste spiller til at acte og så videre. Hele pokerspillets gang er derfor centreret om knappen.

Efter hver pokerhånd rykker knappen – i de fleste pokervarianter – en placering til venstre, så den spiller, der før var SB, bliver dealer i næste hånd. Sådan fortsætter knappen en placering til venstre for hver hånd lige så længe, spillet varer ved. Når knappen har bevæget sig én omgang rundt om bordet og dermed på skift været placeret foran hver enkelt spiller, kaldes det for en orbit.

Check, bet, fold, call eller raise?

En anden vigtig ting at have styr på i poker er dine muligheder for at acte – altså for at foretage en handling. I de fleste pokervarianter har du følgende fem muligheder, når du skal acte:

 • Check: Når du checker, sender du bettingmuligheden videre til spilleren til venstre for dig, uden at du selv better. Checker alle spillere, fortsætter hånden frem til næste bettingrunde.
 • Bet: Når du better, satser du et beløb, som de øvrige spillere i hånden efterfølgende skal matche for at blive i hånden, og dermed også stadig have chancen for at vinde hånden.
 • Call: Når du caller, matcher du et bet fra en anden spiller.
 • Raise: Når du raiser, øger du en anden spillers bet. De resterende spillere skal nu ikke længere matche det oprindelige bet for at blive i hånden, men i stedet hele dit raise. Den oprindelige better og eventuelle callere af det oprindelige bet skal dermed matche differencen mellem dit raise og det oprindelige bet.
 • Fold: Når du folder, smider du kortene i mucken og giver op. Du slipper dermed for at matche bets og raises, men kan til gengæld ikke længere vinde hånden. Har du allerede chips i potten, er de således tabte.

Betttingregler i poker

Du har nu styr på de forskellige acts i poker, og vi bevæger os derfor videre til bettingreglerne. Bettingreglerne kan variere en hel del mellem de forskellige pokervarianter, og vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i bettingreglerne i Texas Hold’em, da det er den mest populære pokervariant, og da bettingreglerne her er magen til reglerne i Omaha, som er den næstmest populære pokervariant.

Blinds

I poker er indsatserne bygget op omkring blinds. En blind er en tvungen indsats, der foretages forud for håndens start. Blinds dikterer dermed størrelsen på indsatserne i løbet af spillet, da der aldrig kan bettes mindre end én blind ad gangen.

Pokerhånden starter nu ved, at knappen placeres foran dealeren i hånden. Herefter placeres der to tvungne bets af henholdsvis Small Blind (SB) og Big Blind (BB). BB placerer et tvunget bet svarende til størrelsen på en blind, mens SB placerer et tvunget bet svarende til en halv blind. Hole cards deales ud, og herefter starter første bettingrunde.

Første bettingrunde – preflop

Første bettingrunde kaldes også for preflop, da bettingrunden foregår forud for floppet. Her bettes der udelukkende med udgangspunkt i de kort, spillerne har fået tildelt. Runden starter hos den første spiller efter BB, UTG. UTG skal nu vælge, om vedkommende ønsker at folde, calle eller raise. Husk, at indsatserne i poker tager udgangspunkt i blinds. UTG skal derfor som minimum calle et beløb tilsvarende til den blind, som BB allerede har bettet tvunget før kortene blev delt ud.

Alternativt kan UTG vælge at give op ved at folde eller vælge at øge indsatsen ved at raise. Vælger UTG at raise, skal vedkommende som minimum raise et beløb, der svarer til det foregående bet. Da der i dette tilfælde kun er bettet en tvungen blind, skal et raise derfor som minimum udgøre 2 blinds.

Når UTG har actet, fortsætter bettingrunden på skift videre til den næste spiller til venstre herfor. Bettingrunden slutter, når alle tilbageværende spillere i hånden har bettet, raiset og callet det samme beløb, eller alternativt hvis der kun sidder en spiller tilbage. Sidder der kun en spiller tilbage, vil denne spiller dermed have vundet hånden.

Anden bettingrunde – floppet

Såfremt der er to eller flere spillere tilbage, går hånden videre til floppet, som er de første tre fælleskort, der deales på boardet. Når floppet er dealet, starter anden bettingrunde hos den første tilbageværende spiller til venstre for dealeren. Herefter forløber anden bettingrunde efter samme princip som første bettingrunde.

Tredje bettingrunde – turn

Er der stadig to eller flere spillere tilbage efter anden bettingrunde, deales det fjerde kort kaldet turn på boardet. Herefter går tredje bettingrunde i gang. Igen er det første tilbageværende spiller efter dealeren, der starter, og bettingrunden forløber efter samme princip som de forudgående bettingrunder.

Fjerde og sidste bettingrunde – riveren

Hvis der stadig er to eller flere spillere tilbage efter tredje spillerunde, deales det femte og sidste kort kaldet river på boardet. Herefter starter den fjerde og sidste bettingrunde efter samme princip som foregående bettingrunder.

Den sidste bettingrunde stopper enten ved, at der kun er en spiller tilbage i hånden, eller alternativt ved, at alle tilbageværende spillere har bettet, raiset og callet det samme beløb. Forskellen fra de andre bettingrunder er, at hvis der efter den sidste bettingrunde stadig er to eller flere spillere tilbage, går hånden til showdown.

Showdown

Når en hånd går til showdown, betyder det, at spillerne nu skal vise sine kort til de øvrige spillere ved bordet, så der kan findes en vinder af hånden. En hånd kan gå til showdown på to måder. Enten spilles hånden helt færdig som i tilfældet ovenfor, hvorefter showdown indtræffer, eller også når en hånd showdown, hvis en eller flere spillere er all-in, og der derfor ikke kan bettes yderligere i indeværende eller kommende bettingrunder.

Den spiller, der bliver callet, er også den spiller, der skal vise sine kort først. Er der eksempelvis to spillere tilbage på river, og spiller A better, hvorefter spiller B caller, skal spiller A vise sin hånd først. Herefter kan spiller B selv vælge, om vedkommende ønsker at vise sin hånd. Er man nået til showdown, skal en hånd dog vises, før den kan erklæres som vinder.

Er der flere spillere tilbage på river, er det den sidste spiller, der har bettet eller raiset, der viser først; hvorefter spillerne til venstre herfor skal vise en efter en. Lad os eksempelvis sige, at spiller A better, spiller B raiser, spiller C caller og spiller A caller. Her skal spiller B starte med at vise sin hånd; så spiller C og til sidst spiller A. Igen kan spiller C og A selv vælge, om de ønsker at vise deres hånd, men vælge de at smide den i mucken – altså ikke at vise den – kan de ikke erklæres som vinder af hånden.

Grundlæggende pokerstrategier for begyndere

Table stakes og All-in

Vi har allerede kort været inde på, at en spiller kan komme all-in i en pokerhånd. For at forstå all-in er man nødt til først at forstå konceptet table stakes, som gælder i alle pokerspil på nettet, og i øvrigt også i de fleste live pokerspil.

Table stakes betyder ganske enkelt, at du ikke kan satse mere end de chips, du har på bordet inden håndens begyndelse. Lad os eksempelvis sige, at du sidder tilbage med 100 kr. på river, og din modstander nu better 200 kr. Her har du ikke mulighed for at tilføre flere penge til din stack på bordet.

Men hvad gør du så, når du ikke længere kan matche din modstanders bet? Vi har jo lige lært, at du er nødt til at matche bettet for at blive i hånden?

Du kan i stedet vælge at gå all-in. Det betyder, at du i eksemplet caller 100 kr., selv om modstanderen har bettet 200 kr. Da de 100 kr. er dine sidste chips, er du dermed all-in. Du kan så ikke vinde de 200 kr., som din modstander har bettet, men kun 100 kr. af de 200 kr., som svarer til det beløb, du har callet.

Lad os tage et andet eksempel. Der er fire spillere tilbage på river. Spiller A har 200 kr., spiller B har 300 kr. og spiller C har 100 kr. og spiller D har 500 kr. I potten ligger der 500 kr. fra de forudgående bettingrunder i hånden.

Spiller A starter nu med at bette sine sidste 200 kr., og er dermed all-in. Efterfølgende raiser spiller B all-in med 300 kr. Spiller C caller med sine sidste 100 kr., og spiller D vælger at folde. Hvem vinder nu hvad?

Først skal hovedpotten regnes ud. Hovedpotten svarer til den oprindelige pot på 500 kr. plus den mindste stack, der er all-in gange 3 – altså tilsvarende beløb fra de tre spillere. Da spiller C er all-in med den mindste stack, som er på 100 kr., tager man 100 kr. fra hver af de tre spillere og putter i hovedpotten, som derfor ender på 800 kr. Hovedpotten har alle tre spillere mulighed for at vinde.

Efter at have betalt 100 kr. af sit all-in til hovedpotten, har spiller A og B henholdsvis 100 kr. og 200 kr. tilbage. De bliver derfor en del af en sidepot, som bliver på 200 kr. – stadig det mindste all-in gange antallet af spillere med i sidepotten. De resterende 100 kr. fra spiller Bs all-in får spiller B retur med det samme.

Den stærkeste hånd af de tre vinder nu hovedpotten, mens den stærkeste hånd indbyrdes mellem spiller A og B vinder sidepotten.

Det kan måske virke en smule uoverskueligt, når flere spillere med forskellige stack sizes er all-in på samme tid i løbet af en hånd. Når du har oplevet det et par gange, begynder det imidlertid at blive nemmere at gennemskue. Og så er det værd at huske på, at det hele sker fuldstændig automatisk, når du spiller online poker.

Betting limits

Når du better i poker, findes der tre forskellige betting limits, som dikterer, hvor meget du må bette i bettingrunderne. Disse betting limits ser vi nærmere på her.

No limit

No limit er blevet kaldt ”The Cadillac of poker” af pokerlegenden Doyle Brunson. Og det er der en grund til. I no limit poker kan du nemlig når som helst bette lige så mange chips, som du har lyst til. Det giver dig blandt andet mulighed for at overbette potten – det vil sige at bette mere, end der ligger i potten. No limit er først og fremmest kendt fra den mest populære pokervariant af dem alle – No Limit Texas Hold’em.

Pot Limit

Hvor du i no limit til hver en tid kan bette lige så meget, du har lyst, sætter pot limit en begrænsning på dine bets. I pot limit kan du således ikke bette mere end det, der ligger i potten, hvilket selvfølgelig betyder, at muligheden for at overbette potten forsvinder. Pot limit er primært kendt fra Pot Limit Omaha, men bruges også i andre varianter.

Fixed Limit

I fixed limit kan du udelukkende bette forudbestemte indsatser. I de to første bettingrunder kan du kun bette og raise et small bet svarende til én big blind, mens du i de to sidste bettingrunder kan bette og raise et big bet svarende til to big blinds. Desuden kan der maksimalt ske fire raises per bettingrunde, og du kan derfor aldrig bette og raise mere end 24 big bets i alt. Fixed limit var tidligere meget populært i blandt andet Hold’em, men har i de senere år stået i skyggen af de to øvrige betting limits. I dag bruges fixed limit – eller limit, som det også blot kaldes – primært i 7 Card Stud, som anses for at være et rigtigt fixed limit-spil.

Forskellige pokervarianter

Forskellige pokervarianter

Som du måske allerede ved, findes der mange forskellige pokervarianter, hvori reglerne varierer fra variant til variant. Vi gennemgår derfor nu de mest spillede pokervaranters regler, så du kan kende forskel på reglerne. Vi lægger ud med reglerne i Texas Hold’em.

Texas Hold’em regler

Reglerne i Texas Hold’em fungerer præcis som forklaret i afsnittet omkring bettingregler længere oppe. Målet er at lave den bedste hånd bestående af 5 kort, og spillerne kan frit benytte sig af de 5 fælles kort samt de 2 kort, de hver især har på hånden. En pokerhånd i Texas Hold’em vindes ved enten at være den sidste spiller tilbage i hånden, eller alternativt have den stærkeste hånd ved showdown.

Omaha regler

Reglerne og målet i Omaha er præcis det samme som i Texas Hold’em. Eneste forskel er, at spillerne får 4 hole cards i stedet for 2, og at spilleren skal bruge præcis 2 hole cards og 3 community cards til at danne den bedst mulige hånd.

Omaha Hi-Lo regler

Omaha Hi-Lo har samme regler og formål som Omaha. Forskellen på de to varianter er, at potten i Omaha Hi-Lo deles i to. Her får spilleren med den bedste hånd den ene halvdel, mens spilleren med den dårligste hånd får den anden halvdel. Samme spiller kan godt vinde både Hi (den bedste hånd) og Lo (den dårligste hånd). Den dårligste hånd er i øvrigt 2-3-4-5-7, som ikke er i samme kulør, da den så ellers tæller som en flush.

7-Card Stud regler

I 7 Card Stud er reglerne i og for sig de samme som i Texas Hold’em. Forskellen ligger i, at der ikke er nogen fælles kort på boardet. I stedet deales der fra start tre kort til hver spiller – to lukkede og et åbent. Herefter forløber spillet således:

 • Bettingrunde
 • 1. kort tildeles åbent
 • Bettingrunde
 • 2. kort tildeles åbent
 • Bettingrunde
 • 3. kort tildeles åbent
 • Bettingrunde
 • 4. kort tildeles lukket
 • Bettingrunde

Målet er stadig at opnå den bedst mulige hånd ved hjælp af 5 af de 7 kort.

Seven Card Stud Hi/Lo regler

Ligesom i Omaha Hi-Lo deles potten mellem den bedste og den dårligste hånd. Også her kan samme spiller vinde både den dårligste og bedste hånd. Den dårligste hånd i 7 Card Stud Hi/Lo er den samme som i Omaha Hi-Lo – 2-3-4-5-7, som ikke er i samme kulør.

Razz regler

Razz er det samme som 7 Card Stud Hi/Lo uden Hi-delen hvilket betyder, at den dårligste hånd vinder hele potten. Derudover er eneste anden forskel, at straights og flushes ikke tæller imod hænderne i Razz. Den dårligste hånd er derfor A-2-3-4-5.

Draw poker regler

Draw poker dækker over en lang række pokervarianter. Fælles for dem alle er, at spillerne har alle kort på hånden, og får mulighed for at udskifte et eller flere af sine kort en eller flere gange afhængigt af hvilken draw-variant, der er tale om. Nogle draw-varianter går ud på at opnå den bedst mulige hånd, mens andre draw- varianter går ud på at opnår den dårligst mulige hånd.

Kinapoker regler

Reglerne i kinapoker afviger en del fra øvrige pokervarianter. Spillet kan maksimalt have tre deltagende spillere og starter med, at hver spiller får tildelt 5 kort på hånden. Foran hver spiller er der tre rækker, som skal dækkes med 13 kort i alt – 3 kort i øverste række, 5 kort i midterste række og 5 kort i nederste række. Formålet med spillet er at bygge en pokerhånd på hver af de tre rækker, således at hver spiller har tre pokerhænder, når hånden slutter. Hænderne skal rangere efter styrkeforhold således, at den øverste række med 3 kort er den svageste hånd, den nederste række med 5 kort den stærkeste, og den midterste række med 5 kort placeret derimellem.

Spillerne skal nu starte med at placere de 5 kort foran sig fordelt på de tre rækker. Kortene kan fordeles akkurat, som spilleren ønsker. Spilleren til venstre for dealeren starter, og når den har placeret sine 5 kort, fortsætter spilleren til venstre herfor med at lægge sine kort.

Når alle spillere har lagt sine første 5 kort, fortsætter spillet ved, at spillerne på skift trækker 1 kort og placerer på en af de tre rækker. Sådan fortsætter spillet indtil, at alle spillere har 13 kort – og dermed tre pokerhænder – placeret foran sig.

Der er ingen bettingrunder i kinapoker. I stedet tælles der efter point efter hver hånd. Point tildeles efter følgende metode:

Øverste række:

 • Par 6: 1 point
 • Par 7: 2 point
 • Par 8: 3 point
 • …og så videre op til…
 • Tre esser: 22 point

Midterste række:

 • Tre ens: 2 point
 • Straight: 4 point
 • Flush: 8 point
 • Fuldt hus: 12 point
 • Fire ens: 20 point
 • Straight flush: 30 point
 • Royal flush: 50 point

Nederste række:

 • Her tæller alle hænder fra midterste hånd for halvdelen af de point, som hånden tæller for i midten. Tre ens giver dog ikke point.

Derudover får man 1 point for hver række, man vinder. Vinder man alle tre rækker over en anden modstander, kaldes det et scoop, og det udløser 6 point i stedet for 3. Lykkes det ikke en spiller at lave 3 rækker fordelt efter rette styrkeforhold, buster spilleren, og spillerens hånd er dermed ugyldig. Et bust tæller også for et scoop til modstanderne.

Lykkes det en spiller at have QQ eller bedre i den øverste række – og hånden vel at mærke holder – udløser det fantasyland til den pågældende spiller. Når en spiller når fantasyland, tildeles spilleren 14 kort lukket på hånden i den efterfølgende hånd, mens øvrige spillere spiller videre som normalt. Spilleren i fantasyland har den store fordel, at vedkommende kender alle sine kort på forhånd, og dermed langt nemmere kan lægge den stærkest mulige hånd. Derudover får spilleren 14 kort i stedet for 13, og har derfor et ekstra kort, som discardes efterfølgende.

I nogle kinapokerspil spilles der med, at man kan blive i fantasyland igen lige efter en hånd, hvor man allerede er i fantasyland. Det kræver, at man som minimum rammer en af følgende hænder:

 • Øverste række: 3 ens
 • Midterste række: Fuldt hus eller bedre
 • Nederste række: 4 ens eller bedre

Det er muligt for flere spillere at være i fantasyland på samme tid.

2-7 Triple Draw regler

2-7 Triple Draw er et draw-spil, som går ud på at lave den dårligst mulige 5-kortshånd. Hver spiller får tildelt 5 kort fra starten, og kan så undervejs trække og udskifte et eller flere kort i alt tre gange. Spillerne kan også vælge at undlade at skifte kort. Mellem hvert træk er der en bettingrunde, ligesom spillet også starter og slutter med en bettingrunde. Den dårligste hånd i 2-7 Triple Draw er 2-3-4-5-7 offsuit, da straights og flushes tæller imod hånden.

Five Card Draw regler

I Five Card Draw går det ud på at lave den bedst mulige 5-kortshånd. Hver spiller bliver tildelt 5 kort til at starte med, hvorefter der er en bettingrunde. Efter første bettingrunde kan spillerne vælge at udskifte et eller flere kort i forsøget på at forbedre deres hånd. Herefter følger endnu en bettingrunde, og når den er afsluttet, vinder spilleren med den bedste hånd.

Caribbean Stud regler

Modsat de fleste andre pokervarianter spilles der i Caribbean Stud imod dealeren i stedet for imod de andre spillere. Spillet starter med, at spilleren placerer et indledende bet og tildeles 5 åbne kort, mens dealeren tildeles 4 lukkede og 1 åbent kort. Herefter kan spilleren vælge at raise eller folde. Hvis spilleren raiser, skal spilleren bette et bet svarende til det dobbelte af det indledende bet. Herefter vendes dealerens kort, og bedste hånd vinder. Vælger spilleren at folde i stedet, tabes det indledende bet.

Derudover er der to andre væsentlige forskelle på Caribbean Stud og øvrige pokervarianter. For det første tæller ens hænder lige. Det betyder, at et par blot tæller som et par, men ikke et specifikt par. Et par konger slår eksempelvis ikke et par 3, men tæller i stedet for det samme. Denne regel tæller ikke kun for par, men ved alle hænder.

For det andet udbetales gevinster i Caribbean Stud efter en gevinsttabel. Her giver et par eksempelvis 2 gange dit bet igen, mens en Royal Flush giver 101 gange din indsats igen.

Casino Hold’em regler

I Casino Hold’em spilles der ligeledes imod dealeren i stedet for de andre spillere. Her starter spillet ved, at spilleren placerer en ante, hvorefter spilleren får tildelt 2 kort med billedsiden op, dealeren får 2 lukkede kort og floppet deales på boardet.

Herefter better dealeren nu et beløb svarende til det dobbelte af anten, og spilleren kan så vælge at calle eller folde. Caller spilleren, vendes dealerens hånd og den bedste hånd vinder hele potten, som svarer til det dobbelte af spillerens samlede indsatser. Her gælder det desuden, at dealeren skal have par 4 eller bedre for at vinde. Kan dealeren ikke mønstre par 4 eller bedre, modtager spilleren sine indsatser plus en ekstra ante retur. Vælger spilleren at folde, er hånden og dermed også indsatserne tabt.

Pai Gow Poker regler

I Pai Gow spilles der også mod dealeren. Her går det ud på at slå dealerens hånd – eller rettere hænder. I Pai Gow har du nemlig ikke én, men to pokerhænder.

Spillet starter med, at spilleren tildeles 7 åbne kort, hvorefter dealeren tildeles 7 lukkede. Spilleren skal nu dele sine 7 kort op i henholdsvis en 2-kortshånd og en 5-kortshånd. Begge hænder skal være så stærke som mulige, og samtidig gælder det, at 5-kortshånden skal være stærkest.

Når spilleren har delt sin hånd, gør dealeren det samme, og hænderne sammenlignes herefter parvis – det vil sige, at de to 2-kortshænder sammenlignes og de to 5-korts-hænder sammenlignes. Her gælder følgende regler:

 • Hvis begge spillerens hænder slår begge dealerens hænder, vinder spilleren
 • Hvis begge dealerens hænder slår begge spillerens hænder, vinder spilleren
 • Hvis både spiller og dealer vinder en hånd hver, ender hånden uafgjort, og spilleren får sit bet retur
 • Hvis spiller og dealer har præcis samme hånd, vinder dealeren

Det er værd at bemærke, at der er en enkelt joker med i spillet, som kan erstatte alle øvrige kort. Derudover skal det også nævnes, at Pai Gow findes i flere varianter. Den beskrevne variant er dog den mest forekommende.

Video poker regler

Videopoker kan i og for sig dække over forskellige pokervarianter, der har det tilfælles, at de spilles på en videomaskine. Her spilles der mod en maskinel dealer, og ofte spilles der draw-spil. Gevinster udbetales efter en gevinsttabel, hvor de forskellige pokerhænder giver forskellige gevinster alt efter deres styrke.

Forskellige pokerturneringer

Udover de mange forskellige pokervarianter findes der også forskellige pokerturneringer. I pokerturneringer starter spillerne som udgangspunkt med det samme antal chips. Chipsene udgør ikke nogen egentlig værdi som sådan, men er i stedet blot et redskab til at spille med.

Turneringer starter som regel med et relativt lavt blindniveau. Herefter stiger blinds løbende igennem turneringen således, at spillerne gradvist bliver mere og mere presset. Til sidst er der kun én spiller tilbage, som så kan kåres som turneringsvinder og modtage førstepræmien. Oftest er der dog gevinster til de 10-20%, der klarer sig bedst i turneringen, og gevinsterne stiger, jo længere man kommer.

Sit ’n Go regler

En Sit ’n Go er en turnering kun bestående af et enkelt bord. Begrebet bliver dog nogle gange også brugt om helt små turneringer med ganske få borde. Reglerne og målet er præcis det samme som i en MTT – forskellen er blot, at en Sit ’n Go består af en enkelt – eller ganske få – borde.

Freeroll regler

En freeroll er en turnering, som er gratis at deltage i. Her er reglerne akkurat de samme som i en MTT, men i stedet for, at turneringspræmierne kommer fra spillernes buy-ins, bliver de betalt af online casinoet. Her kan der både være tale om kontante gevinster, men også andre gevinster, som blandt andet kan være sæder til andre turneringer.

Kom videre med poker!

Vi har nu været omkring de grundlæggende pokerregler samt pokerhændernes rangering og spillernes position ved bordet og flere andre vigtige elementer, du skal have styr på, inden du begynder at spille poker. Samtidig har vi også set nærmere på reglerne på de forskellige pokervarianter, og hvordan disse regler adskiller sig fra hinanden.

Det betyder, at du nu er klar til at spille poker. Tillykke! Næste skridt er nu at besøge et eller flere af JohnSlots casinoer med poker, så du kan komme i gang med at spille poker på nettet. Her venter der dig masser af spændende pokerspil – og ikke mindst store pokerbonusser! Glæd dig!

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål i poker

Hvilken pokerhånd er den bedste?

Det afhænger af hvilken pokervariant, du spiller. Normalt anses en royal flush (A-K-Q-J-T i samme kulør) for at være den bedste pokerhånd, men i nogle pokervarianter går det ud på at ramme den dårligst mulige hånd (2-3-4-5-7 offsuit), og her vil en royal flush være den værst mulige hånd.

Hvem vinder, hvis to spillere begge har en straight?

Her vinder den spiller, der har den højeste straight. Er begge straights lige høje, splittes potten mellem de to spillere.

Hvordan ved jeg, hvad betting limits er i et givent pokerspil?

Det fremgår altid af bordets navn hos casinoet. Står der NL ved bordet, er det No Limit. Står der PL, er det Pot Limit, og står der FL, er der tale om Fixed Limit.

Hvor finder jeg reglerne til de forskellige pokervarianter?

Dem finder du længere oppe på denne side.

Hvor finder jeg reglerne til en given pokerturnering?

Dem vil du kunne se i pokerturneringens lobby. Her står der som udgangspunkt alle de informationer, du skal bruge for at kunne spille turneringen.

Hvad er en royal flush i poker?

I de pokervarianter, hvor det gælder om at ramme den bedst mulige hånd, er den bedste hånd en royal flush. En royal flush er A-K-Q-J-T i samme kulør.

Slår en straight en flush?

Nej; omvendt. En flush slår en straight.

Hvad sker der, når du går all-in i poker?

Når du går all-in i poker, har du satset alle dine chips på bordet. Efterfølgende kan du kun vente, til hånden når til showdown, så du kan se, om du har vundet eller ej.

Skal man vise sin hånd i poker?

Hvis man folder sin hånd, skal man ikke vise sine lukkede kort på hånden. Når man til showdown, starter spilleren, der laver det sidste bet eller raise, med at vise sin hånd. Herefter kan de øvrige spillere i hånden selv vælge, om de ønsker at vise deres hånd, eller om de vil mucke den i stedet. For at vinde en hånd i showdown kræver det dog, at hånden vises.

Hvad sker der, hvis man ikke kan matche et bet i poker?

Hvis man ønsker at calle, men ikke kan matche et bet, nøjes man med at calle resten af ens chip, hvorefter man så er all-in. Den resterende del af bettet og eventuelt efterfølgende indsatser spiller man ikke med om, når man er all-in. Disse placeres i stedet i en sidepot, hvis der stadig er flere aktive spillere med i hånden.

Skal en straight være i samme kulør, før den tæller?

Nej, en straight skal netop ikke være i samme kulør. Er den det, er der i stedet tale om en straight flush, som slår alle andre hænder bortset fra en royal flush.

Hvad er 4 ens?

4 ens er fire kort med samme værdi, eksempelvis fire konger eller fire 7’ere.

Hvad er 3 ens?

3 ens er tre kort med samme værdi, eksempelvis tre damer eller tre 8’ere.

Hvad er oddsene for at ramme 4 ens?

Oddsene for at ramme 4 ens med 7 kort er 1 ud af 594 gange. Det svarer til 0,2% chance.

Hvordan spiller du en straight flush?

Det findes der ikke noget præcist svar på. Det kommer an på den konkrete situation.

Har kortenes kulør noget at sige i poker?

Ja – kortenes kulør har blandt andet betydning, når du rammer en flush, der består af 5 kort i samme kulør.

Hvor mange pokerkombinationer findes der?

I spil med 7 kort – såsom Texas Hold’em, hvor du har 2 hole cards og 5 community cards – er der i alt 674.274.182.400 pokerkombinationer. Regnestykket ser således ud: 52 x 51 x 50 x 49 x 48 x 47 x 46 = 674.274.182.400.

Hvor usædvanligt er det at ramme en royal flush?

Med 7 kort vil du ramme en royal flush 1 ud af 30.939 gange. Det svarer til 0,003% chance.

Er der noget, der slår en royal flush?

I spil, hvor det går ud på at have den bedst mulige hånd, er der ingen pokerhænder, der slår en royal flush. I spil, hvor det går ud på at have den dårligst mulige hånd, slår alle hænder en royal flush.

Hvad sker der, hvis alle checker i poker?

Hvis alle checker i samme bettingrunde, fortsætter dealeren med at deale næste kort. Sker det på river, fortsætter hånden til showdown.

Hvad er en freeroll i poker?

En freeroll er en gratis turnering, hvor der ikke skal betales buy-in.