RGC 2017: Suoraa puhetta vastuullisesta pelaamisesta

header-image

Rahapeliyhtiöt, tutkijat, viranomaiset, auttajat ja peliriippuvuudesta kärsineet pelaajat kokoontuivat syyskuussa Maltalle keskustelemaan vastuullisesta pelaamisesta Responsible Gaming Conference 2017 -tapahtumaan. Myös JohnSlots oli paikalla seuraamassa keskustelua.

RGC 2017 -tilaisuuden tarkoituksena oli avoimen keskustelun kautta päästä parempaan ymmärrykseen peliriippuvuudesta ilmiönä, löytää peliyhtiöille keinoja edistää vastuullista pelaamista sekä antaa pelaajille ja auttajille työkaluja ongelmapelaamisen ehkäisemiseen ja peliriippuvuuden hoitoon.

Vastuullinen pelaaminen ja peliriippuvuus – rahapelaamisen kuumat puheenaiheet

Nettikasinot pelaaminen Euroopassa viihde peliriippuvuus suhde
Tilaisuuden avannut Kindred Groupin toimitusjohtaja Henrik Tjärnström korosti nettipelaamisen muuttaneen pelitoimintaa monin tavoin. Keskeisimpänä muutoksena Tjärnström piti pelitoiminnan kellotaajuuden lisääntymistä, sillä nettipelaamisessa panoksen asettamisen ja tuloksen selviämisen välillä kuluu huomattavan lyhyt aika.

Nottingham Trent yliopiston tunnettu ja arvostettu psykologian professori Mark Griffiths korosti omassa esityksessään, kuinka juuri edellä mainittu pelitoiminnan kellotaajuus eli pelirytmi on hänen ja muiden psykologien saamien tutkimustulosten perusteella yksi keskeisimmistä peliriippuvuuden syntymistä määrittävistä tekijöistä. Griffiths erotteli vielä arvontarytmin ja pelirytmin toisistaan sekä korosti, että peliriippuvuus on monimutkainen ilmiö, jonka syntymiseen vaikuttaa moni tekijä.

Pelirytmi ja vastuullinen pelaaminen

Hitaan pelirytmin peleissä riski peliriippuvuuden synnylle on matalampi, kun taas nopearytmiset pelit muodostavat korkeamman riskin sille, että pelaaja tulee kyseisistä peleistä riippuvaisiksi. Tappioiden jahtaaminen ja ajantajun katoaminen eivät yleensä liity hidasrytmisiin peleihin, koska niissä arvontoja tapahtuu harvakseltaan esimerkiksi vain kerran viikossa.

Nettipelaamisen myötä myös hidasrytmisten pelien, kuten loton, saatavuus on kuitenkin parantunut merkittävästi. Lottoa voi tätä nykyä pelata yötä päivää vuoden ympäri. Griffithsin mukaan tämä nopeamman pelirytmin mahdollisuus lisää todennäköisyyttä sille, että myös hitaan arvontarytmin peleihin, kuten lottoon, voi kehittyä peliriippuvuus.

Peliyhtiöt ja niiden vastuullisen pelaamisen työkalut ja käytännöt ovat siis keskeisessä roolissa peliriippuvuuden ehkäisemisessä, koska pelien saatavuus on netin myötä parantunut merkittävästi.

RGC 2017 -konferenssi tarjosi ajankohtaista tietoa niistä työkaluista ja käytännöistä, joita esimerkiksi suomalaisten nettikasinoiden kannattaa tarjota pelaajilleen vastuullisen pelaamisen edistämiseksi.

Tutkimustulosten mukaan suurin osa – noin 98 prosenttia kaikista pelaajista – pelaa kuitenkin rahapelejä ilman, että heistä tulee peliriippuvaisia. Kuitenkin myös viihdepelaajista osalla on pelaamisessa sellaisia piirteitä, jotka pahentuessaan voivat kehittyä peliriippuvuudeksi. Tällaiset pelaajat kuuluvat siis riskiryhmään. Kansainvälisen vertailun mukaan varsinaisesta peliriippuvuudesta kärsii akuutisti kuitenkin huomattavasti pienempi joukko eli noin 2 prosenttia kaikista pelaajista.

Suomessa peliriippuvuuden määrä on kuitenkin jonkin verran keskiarvoa korkeampi (3,3 %) rahapelimonopolista huolimatta (tai kenties juuri siitä johtuen).

Tjärnström korosti, ettei peliala yritä esiintyä laupiaana samarialaisena. Hänen mielestään pelaajien tulisi kuitenkin voida nauttia pelaamisesta eikä pakkomielteisesti pelaava henkilö ole pelialankaan näkökulmasta hyvä pelaaja.

Kindred Group pyrkiikin asiantuntijoiden avulla luomaan pelaajille turvallisen peliympäristön, jossa pelaajat voivat nauttia peliviihteestä ilman huolta peliriippuvuudesta.

Mistä peliriippuvuus johtuu?

mark griffiths peliriippuvuus johtuu genetiikasta ja biologisista prosesseista

Psykologi Mark Griffiths käsitteli omassa esityksessään peliriippuvuuden juurisyitä koskevia kimurantteja kysymyksiä. Peliriippuvuus onkin professorin mukaan monen asian summa. Griffithsin mukaan peliriippuvuuden syntyyn vaikuttavat

  • Rakenteelliset syyt
  • Yksilölliset syyt
  • Käyttäytymiseen liittyvät syyt
  • Tilannesidonnaiset syyt

Oleellista Griffithsin mukaan on se, ettei peliriippuvuuden synnyssä ole kyse pelkästään pelaajan omista valinnoista. Peliriippuvaisten syyllistäminen ei siis ole asiantuntijan mukaan perusteltua. Peliriippuvuus pohjautuu nimittäin biologisiin syihin.

Peliriippuvuudesta ei vielä ymmäretä kaikkea, mutta peliriippuvaisella ihmisellä pelaaminen ja sen puute vaikuttavat usein aivojen välittäjäaineiden (serotoniinin, dopamiinin ja endorfiinien) toimintaan poikkeuksellisin tavoin.

Geenit ja aivojen välittäjäaineet peliriippuvuuden taustalla

Pelaaminen synnyttää hyvän olon tunteen siksi, että ihmiskeho tuottaa serotoniinia, dopamiinia ja endorfiineja henkilön ottaessa osaa jännittävään ja miellyttävään toimintaan. Monille ihmisille esimerkiksi kasinopelien pelaaminen on juuri tällaista toimintaa.

Griffithsin mukaan osa ihmisistä kärsii kuitenkin luonnostaan dopamiinivajeesta. Tästä vajeesta johtuen he etsivät erilaisia aktiviteetteja, joilla he saavat oman kehonsa tuottamaan lisää dopamiinia ja näin ollen onnistuvat parantamaan omaa oloaan. Peliriippuvuus saattaakin muodostua monesti juuri tällaisille henkilöille, joilla on tietynlainen muunnos niin kutsutusta DRD2-geenistä.

Vaikka pelaamisella onkin biologinen ja jopa geneettinen perusta, varsinaista addiktiivista persoonallisuuspiirrettä tutkijat eivät ole onnistuneet löytämään. Griffithsin mukaan addiktioon kytkeytyy kuitenkin vahvasti neuroottisuus tai niin sanottu ahdistuneisuushäiriö.

Kuitenkaan se, että henkilö kärsii ahdistuneisuushäiriöstä, ei tarkoita välttämättä sitä, että henkilölle kehittyy peliriippuvuus rahapeleihin. Riski peliriippuvuuteen näyttäisi silti olevan suurempi edellä mainittuja persoonallisuuspiirteitä omaavilla henkilöillä.

Paneelikeskustelu vastuullisesta pelaamisesta ja peliriippuvuudesta

Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun, johon osallistuivat peliriippuvuudesta toipuvat tai siitä eroon päässeet pelaajat. Paneeli toi hyvin esille, kuinka peliriippuvuus voi koskettaa ketä tahansa iästä, sukupuolesta, koulutuksesta tai ammatista riippumatta.

Yksi paneelissa puhuneista oli valioliigajoukkuiden, kuten Arsenalin, West Hamin ja Celticin riveissä pelannut John Hartson, joka kertoi oman tarinansa peliriippuvuuteen liittyen. Hartson kertoi nauttineensa pelaamisesta niin paljon, ettei mikään ulkopuolinen taho maailmassa olisi voinut saada häntä lopettamaan pelaamista. Vasta syöpäsairaus sekä vaara avioliiton kariutumisesta saivat hänet hakemaan apua Gamblers Anonymous -vertaistukiryhmästä.

Vertaistuen avulla Hartson sai peliriippuvuutensa hallintaan kuusi vuotta sitten. Hartson jatkaa vertaistukiryhmässä käymistä, sillä se varmistaa, ettei hän retkahda uudelleen. Toisaalta hän voi nyt tukea niitä pelaajia, jotka tarvitsevat hänen tukeaan peliriippuvuuden hallintaan saattamisessa.

Yhteenveto RGC 2017 -tapahtumasta

JohnSlotsille jäi RGC2017-tapahtumasta erittäin positiivinen mielikuva. Pelialan keskeisimmät toimijat, kuten Kindred Group, ovat aidosti huolestuneita ongelmapelaamisesta ja haluavat edistää vastuullista pelaamista sivustoillaan.

Tohtori Jonathan Parke oli tutkinut tiettyjen Unibetin pelaajien pelidataa kyseisten pelaajien suostumuksella. Näiden tutkimustulosten pohjalta hän tulee tekemään peliyhtiöille suosituksia vastuullisen pelaamisen edistämiseksi.

Mark Griffithsin mukaan pelialan vastuullisen pelaamisen toimintatavat ovat parantuneet merkittävästi vuodesta 2004, vaikka parannettavaakin vielä löytyy.

Paneelikeskusteluun osallistuneet peliongelmista kärsineet henkilöt olivat erittäin selväsanaisia omasta asenteestaan pelialaa kohtaan: heidän mielestään peliala tuottaa suurimmalle osalle pelaajista viihdettä, eivätkä he olisi millään tavoin kieltämässä pelaamista.

Keskustelijat pitivät erittäin positiivisena sitä, että pelialalta löytyy peliyhtiöitä, kuten Kindred Group, jotka ottavat vastuullisen pelaamisen tosissaan.

Paneelikeskustelijat toivoivat, että jatkossa pelaajille tarjottaisiin entistä parempia työkaluja oman pelaamisen hallintaan, jotta peliriippuvuutta ei pääsisi kehittymään.

Koko tapahtuma videoitiin avoimuuden nimissä ja tallenne on yleisesti katseltavissa YouTube-videopalvelun kautta

Mistä apua peliriippuvuuteen?

Peluuri: Puh. 0800 100 101 (maksuton, avoinna ma–pe klo 12–18), livechat osoitteessa peluuri.fi (palvelee: ma, ke & pe klo 12–15)