Vil Norge noen gang åpne opp for utenlandske spillselskaper?

vil åpne for utenlandske spillselskap

Norsk spillmonopol er et av de strengeste monopolene hvis du sammenligner med europeisk målestokk. Men har Stortinget planer om å løsne opp enerettsmodellen? Vil Norge noen gang åpne for utenlandske spillselskap som hverken er Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto?

I dag er det bare Norsk Tipping som kan reklamere for pengespill i landet. I tillegg har Norsk Rikstoto konsesjon fra staten til å drive med totalisatorvirksomhet innen hestesport. Utenlandske spillselskap har dermed ikke lov til å markedsføre spill i Norge på noen som helst måte.

Her skiller Norge seg sterkt fra våre kjære naboland. Danmark løsnet opp spillmonopolet for 5 år siden, hvor de åpnet for mer konkurranse i spillmarkedet. I dag er Danmark delvis lisensbasert hvor Danske spil har enerett på bingo, lotto og øvrige skrapespill. Andre former for betting og bordspill er åpent for andre spillselskaper. Det er samtidig ventet at Sverige vil åpne for utenlandske spillselskaper innen 2 år.

Spillmonopolet virker ikke

Tidligere i vår ble det flertall i Stortinget for å beholde dagens spillmonopol i Norge. Grunnen er at spillmonopolet er og blir den beste løsningen for å beskytte spillere mot spillproblemer og mulig spillavhengighet. Likevel er det ikke alle politiske partier som ser en streng enerettsmodell som den beste løsningen.

-Spillmonopolet skal beskytte sårbare grupper mot å bli spilleavhengige, samtidig som overskuddet skal gå til norsk frivillighet, idrett og kultur. Problemet er at denne modellen ikke virker. Det har vokst frem et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som casino, poker, oddsspill og bingo på nett. Dette medfører betydelige tapte skatteinntekter, samt liten kontroll med både aktører og innhold, forklarer Astrid K. Hårstad, kommunikasjonsrådgiver i Venstres Stortingsgruppe.

Videre forteller Hårstad at et nytt og revurdert spillmonopol vil føre til økt konkurranse i spillmarkedet:

-Vi må utforme regelverket om spillreklame og pengespill slik at norske og utenlandske aktører har like konkurransevilkår, og dermed stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK, forteller Hårstad.

Arild Grande, norsk politiker

Spillmonopolet er den beste løsningen for å beskytte spillere mot spilleavhengighet, mener Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arild Grande.

Spillmonopolet skal beskytte mot spilleavhengighet

Vi må likevel stille oss spørsmålet om Norge noengang vil åpne opp for utenlandske casinoer? Vil Stortinget gjøre en helomvending og sørge for mer konkurranse i spillmarkedet?

-Slik situasjonen er nå vil flertallet av politikerne vedvare spillmonopolet, informerer seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.

Kjelsnes sikter til den samme saksbehandling som ble gjennomført på Stortinget tidligere i vår, hvor det ble flertall for å beholde dagens enerettsmodell.

Flere politikere mener også at spillmonopolet er den beste løsningen for norske spillere.

-Spillmonopolet er den beste løsningen fordi den norske spillmodellen har som hovedmål å motarbeide spilleavhengighet ved at pengespill i Norge tilbys under regulerte og ansvarlige former, forteller Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arild Grande.

Arbeiderpartiet er et av partiene som ytterligere vil styrke dagens spillmonopol, deriblant ved å blokkere flere ulovlige nettsteder, noe som vil beskytte spillere i større grad.

Vil åpne for utenlandske spillselskap

En annen pådriver for å myke opp spillmonopolet er FrP. I løpet av de siste fire regjeringsårene har FrP fått gjennomslag for en rekke oppmykinger hva gjelder enerettsmodellen. Private pokerlag har blitt lovlig blant venner, samtidig som at NM i poker foregikk på norsk jord i i 2015 og i fjor. Hva kan vi dermed vente oss i årene som kommer?

– Vi har i vårt handlingsprogram for perioden 2017-2021 vedtatt at vi ønsker å avvikle enerettsmodellen. Vi ønsker å åpne opp for utenlandske spillselskaper i Norge, og synes den danske lisensmodellen er interessant, forteller Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Steffensen forteller også at en ny lisensmodell er det beste løsningen for å redusere antall spilleavhengige i Norge:

-Et av tiltakene for å motvirke spillavhengighet kan utvides til å gjelde bedrifter som i dag er uregulerte. Dette betyr et bedre vern av de spilleavhengige gjennom mer samarbeid og informasjonsutveksling mellom selskapene for å motvirke spilleavhengighet.

Vil åpne for utenlandske spillselskaper

Vil åpne for utenlandske spillselskaper, Stortingsrepresentant for FrP, Roy Steffensen.

Steffensen peker også på det positive med at det blir mer konkurranse innenfor spillmarkedet i Norge:

-Aktører som opererer på det norske markedet i dag, vil også kunne skattlegges i Norge. Det vil potensielt medføre større skatteinntekter og flere arbeidsplasser i privat sektor, forklarer Steffensen.

Enerettsmodellen, et vandrende dilemma på stortinget

«Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 122 000 som er spilleavhengige, eller står i fare for å bli det.», står det på Lotteritilsynets sider.

Spillmonopolet er og forblir et viktig tema når saken tas opp i Stortinget. Politikerne er generelt enige i at å beskytte spillere som sliter med spillproblemer og motvirke spilleavhengighet er det viktigste når det kommer til pengespill. Men hvordan dette gjøres varierer selvsagt mellom hvert parti.

-Spillmonopolet er en svært viktig sak, fordi enerettsmodellen begrenser de negative sidene ved spill og samtidig sikrer at inntekter fra pengespill går til idrett, kultur og frivillighet, informerer Grande.

Venstre og FrP på sin side mener det beste er å åpne opp for mer konkurranse i det norske spillmarkedet, og etter at de borgerlige fikk fornyet tillit for noen uker tilbake er det fullt mulig at vi kan oppleve nye endringer hva gjelder den norske enerettsmodellen.

-Vi mener at tiden er moden for å endre innretningen og tankegangen rundt pengespillpolitikken i Norge, avslutter Steffensen.

Registrer deg for å motta oppdateringer fra JohnSlots!

Tast inn en gyldig e-postadresse

Ugyldig e-postadresse

*Dette tilbudet er ikke gyldig for innbyggere i Storbritannia. *

*Alle e-poster inneholder en lenke for avmelding, der du når som helst kan melde deg av.

✕︎
Registrer deg for å motta oppdateringer fra JohnSlots!
x

Newsletter error