Vår sikkerhetspolitikk

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle artikler, omtaler og nyheter som legges ut på hjemmesiden vår følger et sett med fastsatte redaksjonelle prinsipper, samt at vi overholder et høyt nivå av integritet og tilgjengelighet. Dette innebærer også en tidvis og ansvarlig forvaltning av vår egne informasjonssikkerhet – slik sørger vi for at virksomheten kan operere videre uten forstyrrelser eller avbrudd. Konfidensialiteten ivaretas av våre ultramoderne systemer, og vi vil aldri dele informasjon med tredjeparter. Formålet med vår sikkerhetspolicy er samtidig å beskytte selskapets ressurser på alle mulige måter, mot både innvendige og utvendige, bevisste og ubevisste trusler.

Vårt arbeid innen informasjonssikkerhet

  • Vi sørger for at all konfidensiell informasjon og private opplysninger kun brukes av de rette menneskene i organisasjonen vår – slik tilgang skal også holdes på et minimalt nødvendig nivå.
  • Vi sørger for at integriteten bak opplysningene om spillernes besøk og handlinger alltid opprettholdes – dette gjelder også informasjon om organisasjonens drift og tjenester.
  • Vi sørger for at alle løsninger, tjenester og informasjon som leveres av oss, følger samtlige tilsynsregler og lokale juridiske krav – alt for å sikre stabilitet og konsistent sikkerhet.

John Slots vil understreke at alle relevante opplysninger, informasjon og kunnskap blir lagret og vil forvaltes på en passende måte, i henhold til samtlige interne prosedyrer og internasjonale regelverk.

Vår forebygging av informasjonsrisikoen

Beslutningsprosessen i selskapet vil alltid styres av en tilnærming basert på en moderne risikoanalyse, og vi gjør vårt ytterste for å forebygge og motvirke samtlige trusler på en passende, betimelig måte. Handlingene våre forvaltes via et gjennomtenkt, juridisk komplett rammeverk som har grunnlag i internasjonale verktøy innen informasjonsrisiko, og er tilpasset vår daglige drift og prosedyrer.

Vårt ansvar overfor leserne

Samtlige ansatte har et ansvar overfor hverandre og våre lesere, og er pliktige til å overholde denne sikkerhetspolitikken. Hvert respektivt team er ansvarlig for å implementere og tilpasse informasjonssikkerheten i henhold til de sentrale kravene, som beskrevet i policyen. Våre representanter jobber uavbrutt med planleggingen, utformingen og den daglige forvaltningen av ISM (information security management), der vi tar inspirasjon fra global praksis som angitt i ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 og ISO/IEC 27035. På toppen av dette gjennomfører vi regelmessige, interne revisjoner, for slik å bekrefte effektiviteten av systemene som behandler lesernes informasjonssikkerhet og organisasjonens integritet.

Merk at vår sikkerhetspolitikk blir gjennomgått med jevne mellomrom, og kan justeres i henhold til moderne retningslinjer og/eller omfattende forandringer i organisasjonens daglige drift.

Erfaren casinoekspert
Lilly Berntzen JS photo

Casinoekspert

661 Artikler

Lilly er en av våre casinoeksperter. Hun fokuserer på alt innen casinonyheter, villkår for spillere og ansvarlig spilling. Lilly er også glad i design og sørger for at siden er brukervennlig. Med Lillys kunnskap og erfarig er du i trygge hender når du leser hennes tekster og omtaler.

Mer info om Lilly Berntzen arrow