Personvernforskrift

JohnSlots («nettstedet») er et nettsted eid av Catena Media, og håndhever derfor selskapets personvernerklæring.

I Catena Media («Catena Media», «vi», «oss») behandler vi personopplysninger om vår kunder og besøkende («du, deg, dere»). Vi legger vekt på å behandle dine personopplysninger med forsiktighet og omhu og følge personvernlovgivning.

Catena Media arbeider med effektiv markedsføring og lead generation (det å generere respons fra potensielle kunder) på nettet, med hovedkvarter på Malta og datterselskaper i en rekke andre land.

Slik fungerer denne erklæringen

Formålet med denne erklæringen er å forklare når, hvorfor og hvordan vi behandler informasjon som kan være relatert til deg («personopplysninger»). Den inneholder også viktig informasjon om dine lovfestede rettigheter. Denne erklæringen er ikke ment å tilsidesette vilkårene i eventuelle kontrakter du har med oss, heller ikke rettigheter du kan ha i henhold til personvernlovgivning.

Klikk på emne i listen under for å få vite mer om enkelte temaer ved å følge de ulike lenkene. Vi har merket deler av denne erklæringen for å gjøre det enkelt for deg å navigere til den informasjonen som er mest relevant for deg.

1. Hvem er ansvarlig for å passe på dine personopplysninger?

Catena Operations Ltd med registrert adresse Quantum Place, Triq ix-Xatt, Ta´Xbiex, Gzira, Malta GZR 1052, er hovedansvarlig for å ta hånd om dine personopplysninger (din behandlingsansvarlige). Behandlingsansvarlig innebærer selskapet som avgjør hvordan og hvorfor dine personopplysninger skal behandles.

Du må være klar over at selv om vi er i hovedsak ansvarlig for å passe på dine personopplysninger, så kan det ligge informasjon i databaser som kan aksesseres av andre selskaper. Når de aksesserer dine personopplysninger, så vil alle selskaper følge de normer som er gjengitt i denne erklæringen.

Catena Media er en gruppe selskaper med datterselskaper i flere land, eksempelvis i EU, Australia, Japan og USA.

2. Hva slags personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Passord
 • IP-adresse
 • Lokaliseringsdata
 • Bruk av nettstedet
 • Kjønn
 • Alder
 • Yrke
 • Personlige preferanser og meninger

3. Hva bruker vi dine personopplysninger til og når behandler vi dine personopplysninger?

Catena Media vil innhente informasjon direkte fra deg når du benytter våre tjenester eller besøker våre nettsteder.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • sende ut reklame-e-poster knyttet til produkter og tjenester. Se også Avsnitt 6 om Direkte markedsføring.
 • analysere informasjon i våre systemer og databaser for å forbedre måten vi driver vår virksomhet og våre nettsteder på i henhold til brukerpreferanser for å yte bedre service og gi en bedre kundeopplevelse.
 • Forbedre og målrette reklame du mottar fra oss.
 • registrere deg i et chatteforum eller chattegruppe, dersom vi åpner det, der du kan gi kommentarer.
 • oppfylle eller utøve noen av våre juridiske forpliktelser eller rettigheter

Vi vil bare behandle dine personopplysninger til de formål som er gjengitt i dette Avsnitt 3 og der vi er sikre på at:

 • du har gitt ditt samtykke til å bruke opplysningene på den måten, eller
 • vår bruk av dine opplysninger er nødvendig for å opprettholde «legitime interesser» vi har som virksomhet (eksempelvis for å forbedre våre produkter, eller for å gjennomføre analyser på tvers av våre datasett), på en måte som står i rimelig forhold til og respekterer ditt personvern.

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi samarbeider med mange tredjeparter for å hjelpe oss å drive vår virksomhet og levere tjenester. Disse tredjepartene kan fra tid til annen ha behov for å få tilgang til dine personopplysninger:

Våre leverandører av epostapplikasjoner:

Salesforce.com EMEA Limited, er et aksjeselskap med hovedkvarter i England. Salesforce.com EMEA Limited opererer som et datterselskap til salesforce.com, inc, som innehar et sertifikat fra Privacy Shield, som du kan sjekke ut her, og som behandler personlig data på våre vegne.
Salesforce.com EMEA Limited, et aksjeselskap stiftet i England.; og
Aweber Systems, Inc., basert i USA, som er Privacy Shield-sertifisert som du kan se her og behandler personopplysninger på våre vegne;
GetResponse SP. Z o.o., basert i Polen;


• Vår pluginleverandør og vert for WordPress.com Automattic, Inc., med base i USA, som er Privacy Shield-sertifisert som du kan se her og behandler personopplysninger på våre vegne;
• Våre analyseserviceleverandører (som Google, Hotjar og VWO), som behandler personopplysninger til dere egne formål som behandlingsansvarlig. Se vår Informasjonskapselerklæring hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.
• Serviceleverandører eller databehandlere som håndterer dine personopplysninger etter våre anvisninger, for eksempel skytjenester.
• Våre datterselskaper i Catena Media-gruppen, plassert innenfor/utenfor EU/EØS. Overføring av personopplysninger vil være underlagt Catena Medias interne dataoverføringsavtaler.
• Dersom vi er forpliktet til å meddele dem for å etterkomme juridiske forpliktelser eller beskytte våre interesser eller vår sikkerhet.
• Dersom vi selger, kjøper eller omorganiserer noen virksomhet eller aktiva, eller dersom våre aktiva erverves av en tredjepart, herunder potensielle selgere eller kjøpere.

5. Internasjonale overføringer

Internasjonale overføringer innebærer at personopplysninger overføres til et land utenfor EU.

Som det fremgår av Avsnitt 4 over, kan vi tillate tilgang til dine personopplysninger for tredjeparter som kan befinne seg utenfor EU.

Vi kan også meddele dine personopplysninger dersom vi mottar en juridisk eller rettslig forespørsel fra en utenlandsk rettsinstans utenfor EU.

Vi vil alltid treffe tiltak for å sikre at en eventuell internasjonal informasjonsoverføring håndteres slik at dine rettigheter og interesser er beskyttet. Enhver eventuell forespørsel vi mottar fra politi-/rettsmyndigheter eller reguleringsmyndighet vil bli grundig kontrollert før personopplysninger gis ut.

Du har rett til å be oss om ytterligere informasjon om de sikkerhetstiltakene vi har iverksatt som nevnt over. Kontakt oss (se Avsnitt 8) dersom du ønsker ytterligere informasjon.

6. Direkte markedsføring

Vi vil bruke dine personopplysninger for å sende deg direkte markedsføringsmeddelelser vedrørende produkter og tjenester vi og våre partnere tilbyr vedrørende eksempelvis nettkasino, sportsbetting og økonomiske tjenester. Dette kan skje i form av e-post eller målrettet reklame på nettet.

I enkelte tilfeller vil vår behandling av dine personopplysninger til markedsføringsformål være basert på våre legitime interesser (se Avsnitt 3 over). Der loven krever det vil den være basert på ditt samtykke.

Du har alltid og når som helst rett til å si nei til videre direkte markedsføring. Du kan bruke avmeldingslenken du finner i all direkte markedsføringskommunikasjon, eller ved på kontakte oss (se Avsnitt 8).

Vi treffer tiltak for å holde direkte markedsføring på et rimelig og tilpasset nivå, og å sende deg meldinger vi tror kan være av interesse eller relevans for deg, på bakgrunn av de opplysningene vi har om deg.

7. Lenker

Vi kan vise annonser fra tredjeparter eller annet innhold som lenker til tredjeparts nettsider. Hvis du klikker på en tredjeparts annonse eller lenke, ber vi deg være oppmerksom på at du forlater nettstedet vårt og alle data du oppgir blir behandlet i henhold til de respektive retningslinjene for personvern og informasjonskapsler hos slike tredjeparter, som vi anbefaler deg å konsultere i forkant.

8. Hvor lenge opbevarer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for de formål som er oppgitt i Avsnitt 3 i denne erklæringen.

I enkelte tilfeller oppbevarer vi dine personopplysninger i en viss periode for å imøtekomme eksempelvis juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav.

Vi har en dataoppbevaringspolicy for personopplysninger i vår varetekt. Der det ikke lenger er behov for dine personopplysninger vil vi sørge for at de enten slettes på en sikker måte eller anonymiseres.

9. Hvilke rettigheter har du?

Du har en rekke rettigheter når det gjelder dine personopplysninger. Du finner nærmere informasjon om hver av disse rettighetene i tabellen nedenfor.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss ved å sende en e-post til [email protected] eller skrive til Catena Media på den adressen som er gjengitt i Avsnitt 1 over.

Legg merke til følgende dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter:

RettighedDu kan be oss:
TilgangDu kan bede os om at:• bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger;
• gi deg en kopi av de opplysningene;
• Gi deg annen informasjon om dine personopplysninger, for eksempel hvilke opplysninger vi har, hva vi brukes dem til, hvem vi meddeler dem til, hvorvidt vi overfører dem utenfor EU og hvordan vi beskytter dem, hvor lenge vi oppbevarer dem, hvilke rettigheter du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fått dine opplysninger fra og hvorvidt vi har foretatt automatisert beslutningstaking eller profilering, i den utstrekning informasjon ikke allerede er gitt deg i denne erklæringen.
RettingDu kan be oss rette feilaktige personopplysninger.
Vi kan forsøke å få bekreftet presisjonen i opplysningene før vi korrigerer dem.
Sletting• Du kan be oss slette dine personopplysninger, men bare dersom:
• De ikke lenger trengs til de formål de ble innhentet for; eller
• Du har trukket tilbake ditt samtykke (der behandlingen var basert på samtykke); eller
• Du har hatt en berettiget grunn til å protestere ( se «Protest» under);
• De er blitt urettmessig behandlet; eller
• det er for å etterkomme en juridisk forpliktelse.

Vi er ikke forpliktet til å etterkomme din anmodning om å slette dine personopplysninger dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

• For å etterkomme en juridisk forpliktelse; eller
• For å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav;

Det er visse andre omstendigheter der vi ikke er forpliktet til å etterkomme din anmodning om sletting, men dette er de to mest sannsynlige omstendighetene der vi vil kunne nekte å etterkomme den anmodningen.
BegrensningDu kan be oss begrense (dvs. oppbevare, men ikke bruke) dine personopplysninger, men bare dersom:

• Det er tvil om deres korrekthet (se Retting), slik at vi kan bekrefte deres korrekthet; eller
• Behandlingen ikke er tillatt, men du ikke ønsker at de slettes; eller
• De ikke lenger trengs til det formål de ble innhentet for, men vi fortsatt trenger dem for å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
• Du har benyttet din rett til å protestere, og man venter på bekreftelse av altoverskyggende grunner.
Vi kan fortsette å bruke dine personopplysninger etter en anmodning om begrensning dersom:
• Vi har ditt samtykke, eller;
• For å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
• for å forsvare rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.
OverførbarhetDu kan be oss gi deg dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å få dem sendt direkte til en annen behandlingsansvarlig, men i begge tilfeller kun dersom:

• Behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og
• behandlingen utføres på automatisert vis.
ProtestDu kan protestere mot enhver behandling av dine personopplysninger som bygger på våre «legitime interesser» dersom du mener at dine grunnleggende rettigheter og privilegier veier tyngre enn våre legitime interesser.
Vi har anledning til å vise at vi har tunge legitime interesser som overskygger dine rettigheter og privilegier.
Internasjonale overføringerDu kan be om å få en kopi av eller henvisning til vernet av dine personopplysninger når de overføres utenfor EØS.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler eller relaterte dokumenter (dvs. skjule visse opplysninger i disse dokumentene) av kommersielle følsomhetsgrunner.
TilsynsmyndighetDu har rett til å klage til ansvarlig lokal tilsynsmyndighet på vår behandling av dine personopplysninger.
Vi ser helt at du prøver å løse eventuelle problemer sammen med oss først, men du har rett til å kontakte din lokale tilsynsmyndighet når som helst.

Versjon 1.0 – April 2021

Registrer deg for å motta oppdateringer fra JohnSlots!

Tast inn en gyldig e-postadresse

Ugyldig e-postadresse

*Dette tilbudet er ikke gyldig for innbyggere i Storbritannia. *

*Alle e-poster inneholder en lenke for avmelding, der du når som helst kan melde deg av.

✕︎
Registrer deg for å motta oppdateringer fra JohnSlots!
x

Newsletter error