På JohnSlots.com värderar vi er privathet lika mycket som ni, därför har vi skapat detta Sekretessavtal för att ni skall kunna känna er trygga och säkra. Detta sekretessavtal (”Sekretessavtalet”) tillsammans med de Allmänna Användarvillkoren för webbplatsen, anger grunden för vilka personuppgifter vi samlar in från dig, eller som ni tillhandahåller oss, som kommer bli behandlade av oss.

Vänligen läs de följande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner gällande din personliga data och hur vi kommer att behandla det. Genom att besöka vår webbplats accepterar och samtycker ni till de metoder som beskrivs i detta sekretessavtal.

1. Vilken data samlar vi in om dig?

Personuppgifter eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som kan grupperas i följande kategorier:

 • “Identitetsdata” inkluderar förnamn, efternamn eller liknande identifierare.
 • “Kontaktduppgifter” inkluderar e-postadress och telefonnummer.
 • “Profildata” inkluderar ditt användarnamn och lösenord (krypterat), inloggnings- och utloggningstider.
 • “Marknadsförings- och Kommunikationsdata” inkluderar dina preferenser när det gäller att motta marknadsföring från oss och våra tredje parter, dina kommunikationspreferenser och all korrespondens vi haft med dig. Den här kategorin inkluderar även innehåll du skickar, såsom inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål, chattar.
 • “Tekniska data” inkluderar Internetprotokoll (IP) adress som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, webbläsarplugintyper och versioner, din internetleverantör (ISP), din enhet, din plats, ditt operativsystem och plattform, rubriken för dina förfrågningar och andra online identifierare.
 • “Användningsdata” inkluderar information om hur du använder vår webbplats, inklusive den fullständiga webbadressen (Uniform Resource Locators) och information om sidinteraktion.

Vi samlar också in, använder och delar “aggregerad data” såsom statistisk eller demografisk data för alla ändamål. Insamlad data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter i lag eftersom den här typen av data inte direkt eller indirekt kommer att avslöja din identitet. Till exempel kan vi samla din användningsdata för att beräkna antalet användare som har tillgång till en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman insamlad data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi samlar inte in någon information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska data.

2. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder oss av olika metoder för att samla in data från och om dig, genom:

Direkt interaktion: du kan ge oss din identitetsdata, kontaktdata och profildata när du

a) registrerar dig på vår webbplats

b) prenumererar på vårt nyhetsbrev

c) du kontaktar oss

d) deltar i någon av våra kampanjer

e) skickar ett innehåll som inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål, chattar

Automatiserade tekniker eller interaktioner: när du interagerar med vår webbplats kommer vi automatiskt att samla in teknisk data om din utrustning, webbläsaråtgärder och mönster. Vi samlar in denna data genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Webbplatsen kör riktade annonser baserat på din personliga information. Detta innebär att webbplatsen förser dig med annonser specifikt baserade på dina intressen som vi skulle ha registrerat genom din interaktion med webbplatsen eller genom information som samlas in av analysplattformar som vi använder eller genom cookies. För att lära dig mer om dessa funktioner, besök vår Cookiepolicy.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan samarbeta med tredje parter (som innehållsleverantörer och analysföretag t.ex. Google Analytics) för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens tjänster och bättre förstå hur du interagerar med webbplatsen, samt stödja våra initiativ. Dessa företag kan samla in information från dig automatiskt i samband med ditt besök. För att lära dig mer om de cookies vi använder, besök vår Cookiepolicy.

3. Hur används dina personuppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap i de begränsade situationer där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Syfte/aktivitet Kategori av data Laglig grund för behandling inklusive grund för berättigat intresse
För att registrera dig som ny användare (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profildata
(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade)
För att hantera vår relation med dig som inkluderar:
(a) Meddelar dig om ändringar i våra användarvillkor eller sekretesspolicy
(b) Upprätthålla ett användarkonto hos oss
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikation
(a) Fullgörande av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade)
För att skicka kampanjinformation och nyhetsbrev till dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(a) Samtycke (om vi kontaktar dig genom direktmarknadsföring)
För att administrera och skydda vår verksamhet och webbplatsen (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data) (a) Tekniskt (a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet och i samband med en omorganisation av verksamheten eller en gruppomstrukturering)
För att leverera relevant webbplatsinnehåll och reklam till dig och mäta eller förstå effektiviteten av den reklam som vi tillhandahåller dig. (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(f) Tekniskt
(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att leverera relevanta intressen till dig via webbplatsen baserat på din tidigare aktivitet och dina preferenser)
Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser. (a) Tekniskt
(b) Användning
(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av användare, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant och för att utveckla vår verksamhet)
För att ge dig förslag och rekommendationer om produkter som kan vara av intresse för dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniskt
(d) Användning
(e) Profil
(f) Marknadsförings- och kommunikationsdata
(a) Samtycke
(b) Fullgörande av ett kontrakt med dig
För att tillåta dig att delta i alla gratisspel, turneringar, utlottningar och tävlingar som finns tillgängliga på webbplatsen (“Gratis evenemang”).

För att ge dig information om eventuella gratisevenemang som äger rum, eller detaljer om kommande dragningar eller resultat från tidigare gratisevenemang.

I händelse av att du är vinnaren av ett gratisevenemang, att publicera grundläggande personlig information på webbplatsen och informera om att du är vinnaren.

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d)Marknadsföring och kommunikation
(a) Fullgörande av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade)
För att du ska kunna lägga upp din recension, åsikter om kasinon som stödjer vår community (a) Marknadsföring och kommunikation (a) Utförande av ett kontrakt (möjliggöra att webbplatserna fungerar som uppfyller dess affärssyfte)

 

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi handlar inte, delar, överför eller avslöjar någon av dina personliga uppgifter, förutom vad som annars anges i denna integritetspolicy eller som på annat sätt krävs av och i enlighet med tillämplig lag.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartstjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan behöva tillhandahålla dina personuppgifter till dess dotterbolag eller närstående företag för legitima affärsändamål.

Vi strävar efter att samarbeta med företag som tillhandahåller tjänster, lösningar och kampanjer som vi anser är av värde för våra kunder, och i sådana fall kommer vi att förse dig med sådana tjänster, lösningar och kampanjer från sådana andra företag.

Vi kan behöva lämna ut din information om vi skulle behöva göra det enligt lag för att följa eventuella juridiska processer.

I händelse av en sammanslagning, omorganisation eller försäljning av webbplatsen kan vi överföra all registrerad personlig och icke-personlig information till alla relevanta tredje parter. I detta fall kommer webbplatsen att informera användarna innan personlig information blir föremål för en annan integritetspolicy.

Vi överför dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer eller partners utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför EES i det fall att de respektive länder till vilka sådana uppgifter ska överföras tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

 • Att avgöra om en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter tillhandahålls baseras på förekomsten av något av följande:
 • Europeiska kommissionen har fastställt att respektive tredje land, territorium eller en specificerad sektor inom det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för dataöverföringar;
  Tjänsteleverantören eller partnern till vilken dina personuppgifter ska överföras tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder och registrerade rättigheter och adekvata rättsmedel för registrerade finns tillgängliga. Lämpliga skyddsåtgärder kan tillhandahållas på olika sätt, inklusive användning av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. För mer information klicka här.

Vi förbehåller oss också rätten att tillhandahålla statistik om din användning av webbplatsen, försäljning, trafik och annan statistisk information relaterad till webbplatsen till tredje part, dock utan att identifiera din identitet.

Vi lämnar ingen garanti mot användningen av din information av tredje parts webbplatser som är länkade till och från webbplatsen.

5. Allmän policy för kontoregistrering

Du kan registrera ett konto gratis på webbplatsen. Observera att det inte är obligatoriskt att göra det för att fortsätta använda webbplatsen och delta i kampanjerna som erbjuds om inget annat anges.

Kontoregistrering är inte tillgänglig för barn och besökare under 18 år (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion). I enlighet med denna integritetspolicy registrerar, lagrar eller avslöjar webbplatsen inte medvetet någon personlig information relaterad till barn och besökare under 18 års ålder (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion).

När du har registrerat ett konto kan du när som helst begära att kontot avaktiveras eller tas bort. Observera att vi kommer att behålla den registrerade informationen i vårt säkra arkiv för statistiska och analysändamål, vilket förklaras bättre i paragraf 7 nedan.

Skydd av barn

Webbplatsen är en informationsportal för hasardspel online och som sådan är inget av dess marknadsföringsinnehåll, produkter, tjänster eller kampanjer lämpliga för, eller riktade till, barn och besökare under 18 år (eller motsvarande minimiålder i den relevanta jurisdiktionen). Webbplatsen begär eller samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år. Om webbplatsen upptäcker att den av misstag har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 år, kommer den att ta bort barnets personuppgifter från dess register så snart som rimligen är möjligt. Webbplatsen tar inget ansvar för de åtgärder som vidtas av barn eller besökare under 18 år (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion) baserat på innehållet på webbplatsen, eller någon av dess underdomäner och sidor, inte heller våra utgående marknadsföringskampanjer (inklusive men inte begränsat till vårt nyhetsbrev via e-post).

6. Vilka är dina rättigheter?

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en “begäran om tillgång till registrerade”). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagligt.
 • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.
 • Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl där vi måste följa tillämpliga lagar eller där det annars finns ett legitimt intresse för oss att inte följa en sådan begäran. Annars kan du be användarna att radera alla dina personuppgifter när som helst, och då kommer vi att göra vårt bästa för att följa din begäran. Observera att i händelse av att du vill att vi ska radera dina uppgifter relaterade till en jobbansökan, kommer vi inte att kunna överväga dig för framtida jobbroller som kan bli tillgängliga och som kan passa din ansökan om du inte ansöker igen och skickar in informationen igen.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi dock visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier:

a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet
b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem
c) där du behöver att vi håller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl att använda dem.

 • Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att meddela dig om så är fallet.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepande eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Vi kommer att behålla kopior av all kommunikation som du skickar till oss (inklusive kopior av eventuella e-postmeddelanden, chattkommunikation) för att upprätthålla korrekta register över den information som vi har fått från dig.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du kan be oss att radera dina uppgifter genom att stänga ditt användarkonto. I så fall kommer vi omedelbart att radera all information förutom den som vi då och då kan behöva behålla enligt lag.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

8. Är din data säker?

Webbplatsen har implementerat nödvändiga och digitala säkerhetsåtgärder och infrastruktursäkerhetsåtgärder vid de fysiska IT- och datalagringsanläggningarna för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av din information.

Din personliga information kommer endast att exponeras för personal på webbplatsen som behöver tillgång till vissa uppgifter för att kunna utföra de funktioner som är förknippade med deras position i företaget.

Din personliga information är lösenordsskyddad i en säker digital krypteringsmiljö.

Vi följer alla regler för skydd av personuppgifter.

9. Ändrar vi vår sekretesspolicy?

Alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, meddelas till dig via e-post. Kom tillbaka ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy. I händelse av att du inte samtycker till några ändringar rekommenderar vi att du kontaktar kundsupport eller på annat sätt stänger ditt konto.

10. Är vi ansvariga för tredje parts webbplatser?

Så snart du lämnar webbplatsen eller på annat sätt omdirigeras till en annan webbplats (“tredjepartswebbplats”), genom att till exempel klicka på en annons eller en banner från tredje parts varumärken som annonseras på webbplatsen, så kommer villkoren, sekretesspolicyn och databehandlingsmetoder (som vi inte har någon kontroll över) på tredje parts webbplats att gälla, och villkoren för webbplatsen och denna sekretesspolicy gäller inte längre för dig och för all användning du gör på sådan tredje part webbplats.

11. Tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss ​​först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.