I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvilke problemer mindreårig pengespill kan føre med seg, hvordan man kan oppdage det, og hvordan det kan forebygges.

Hva er pengespill blant mindreårige?

Pengespill blant mindreårige refererer til enhver form for gamblingaktivitet utført av personer under den lovlige alderen for å delta i pengespill i henhold til nasjonale lover. I Norge er den lovlige alderen for pengespill 18 år.

Mindreårige som deltar i pengespill kan forekomme på mange ulike måter, inkludert casinospill, spilleautomater, lottospill, tipping og mer. Dette kan skje på fysiske spillsteder, som tippebuler eller bingohaller, eller på nettet via nettcasinoer, bookmakere/tippesider og lotteriplattformer.

Pengespill blant mindreårige er en alvorlig bekymring, da det kan ha betydelige negative konsekvenser for barn og ungdom. Det kan føre til avhengighet, økonomiske problemer, skoleproblemer og psykososiale utfordringer.

I takt med at pengespill på nettet har blitt ekstremt populært og enkelt tilgjengelig de siste tiårene, har også fokuset på pengespill blant mindreårige stadig økt. Mange er bekymret for dette, og både myndigheter, spillorganisasjoner og pengespillbransjen selv har satt fokus på temaet.

KYCs viktighet i forebygging av pengespill blant mindreårige

For å forhindre mindreårige i å delta i pengespill, spiller Know Your Customer (KYC) en vesentlig rolle i nettcasinobransjen. KYC-prosessen er en standard praksis som krever at alle lisensierte nettcasinoer verifiserer identiteten til sine spillere.

Men KYC er ikke bare viktig for å sikre at spillere er gamle nok til å delta, men også for å bekjempe svindel og hvitvasking av penger. KYC er nemlig en sentral del av casinoenes AML (Anti Money Laundering)-forpliktelser.

KYC kan bidra med å forhindre pengespill blant mindreårige på flere måter.

  • Aldersverifisering: Under KYC-prosessen må spillere gi dokumentasjon som pass eller førerkort for å bekrefte alderen sin, som oftest i forbindelse med et uttak. Dette gjør at nettcasinoet kan sikre at spilleren er over den lovlige alderen for å delta i pengespill.
  • Adresseverifisering: I tillegg til alder, kan KYC-prosessen også inkludere adresseverifisering for å bekrefte spillerens bosted. Dette hjelper med å forhindre mindreårige som bruker andres identitetsopplysninger for å spille.
  • Sikkerhet mot falske kontoer: KYC-prosessen bidrar til å redusere risikoen for at mindreårige oppretter falske kontoer ved å verifisere spillernes identitet grundig.
  • Begrensning av tilgang: Når en spiller ikke kan verifisere sin alder og identitet gjennom KYC, begrenses tilgangen til pengespillnettsteder og kontoene sperres, slik at de ikke lenger kan sette inn penger og spille hos den aktøren.
  • Ansvarlig spill: KYC hjelper også med å fremme ansvarlig spill ved å sørge for at spillere har muligheten til å angi egne grenser for innsats og tap, og at disse grensene overholdes.
  • Sporing av aktivitet: KYC-prosessen gir også nettcasinoer muligheten til å overvåke spillerens aktiviteter mer effektivt, inkludert pengeoverføringer og transaksjoner.

Ved å ha en streng KYC-prosess på plass, kan nettcasinoer bidra til å hindre mindreårige i å delta i pengespillaktiviteter på sine plattformer. Alle lisensierte casinoer, slik som casinoer med lisens fra Malta Gaming Authority, er pålagt å ha strenge KYC-prosedyrer for å verifisere spillerne sine. Dette er en viktig del av bransjens tiltak for å opprettholde integriteten til pengespill og beskytte sårbare grupper, slik som barn og unge, fra de potensielle skadelige effektene av pengespill.

Typiske tegn på at mindreårige spiller pengespill

Det å identifisere tegn på at mindreårige engasjerer seg i pengespill er viktig for å forebygge potensielle problemer. Selv om det ikke alltid er åpenbart, finnes det visse indikatorer som kan tyde på at en ung person deltar i denne aktiviteten.

Det å være oppmerksom på disse signalene kan hjelpe foreldre, lærere og omsorgspersoner med å gripe inn tidlig. La oss se nærmere på noen typiske tegn på at mindreårige spiller pengespill.

Endringer i pengebehov

En plutselig interesse for penger, ofte kombinert med uforklarlige pengeproblemer, kan være et tegn. Mindreårige som spiller pengespill, kan ofte be om penger uten en klar grunn eller miste interesse for tidligere sparemål.

Humørsvingninger og endret adferd

Ungdommer som deltar i pengespill kan vise markante humørsvingninger. De kan virke uvanlig nedstemte eller irriterte, spesielt etter å ha tilbragt tid på nettet. Dette kan skyldes tap av penger eller stress knyttet til spilling.

Endring i tidsbruk

Økt tid brukt på internett, spesielt på nettsteder som ikke er relatert til skolearbeid, kan være en indikator. Mindreårige som spiller pengespill kan også bruke mindre tid på tidligere interesser eller hobbyer.

Hemmelighold

Et økende behov for privatliv, spesielt knyttet til hva de driver med på nettet, kan være et varseltegn på pengespill blant unge. Dette kan inkludere å skjule skjermer når voksne nærmer seg eller være unnvikende om hva de gjør på nettet.

Akademiske endringer

Dårligere karakterer på skolen kan være et tegn på at en ung person er distrahert eller stresset. Dette kan skyldes tid og energi brukt på pengespill, noe som går på bekostning av lekser og studier.

Sosiale endringer

Endringer i vennegrupper, spesielt hvis de nye vennene driver med pengespill, eller en generell nedadgående interesse for sosiale aktiviteter, kan være en indikator på pengespill hos unge.

Fysiske symptomer

Tretthet, mangel på energi, eller endringer i søvnmønster kan også være knyttet til stress eller overdreven tid brukt på pengespill.

Det er viktig å merke seg at disse tegnene ikke nødvendigvis bekrefter at en mindreårig er involvert i pengespill. De kan imidlertid være nyttige indikatorer for å starte en dialog eller søke profesjonell rådgivning for å bedre forstå situasjonen.

Hvorfor unge lett kan la seg påvirke av pengespill

Ungdomstiden er en periode med stor psykologisk og sosial utvikling, noe som gjør unge spesielt sårbare for påvirkning fra eksterne faktorer som pengespill. For å forebygge pengespill hos unge, er det derfor viktig å forstå hvorfor mindreårige lett kan la seg påvirke av pengespill. La oss se på noen av de viktigste grunnene til dette.

Spenning og adrenalin

Ungdommer er ofte på jakt etter nye og spennende opplevelser. Pengespill kan fremstå som en attraktiv kilde til underholdning og adrenalinkick, enten det er gjennom tipping på fotballkamper man ser live på TV, eller å spille casinospill i høyt tempo.

Dårlig risikovurdering

Unges hjerner er fortsatt under utvikling, spesielt når det gjelder å vurdere risiko og konsekvenser. Dette kan føre til at de undervurderer risikoen forbundet med pengespill og overvurderer sjansene for å vinne. Det er ikke sikkert at de skjønner hva konseptet med at «huset alltid vinner» betyr.

Sosial påvirkning

Gruppepress spiller en stor rolle i ungdomsårene. Unge kan føle seg presset til å delta i pengespill for å passe inn eller for å bli akseptert av venner eller grupper som ser på pengespill som en ønsket aktivitet.

Reklame og media

Reklame og medieinnhold som fremstiller pengespill som glamorøst eller lønnsomt kan påvirke unge sinn. Spesielt i en tid hvor online markedsføring er så tilgjengelig og målrettet, kan denne typen innhold påvirke ungdommens oppfatninger og holdninger til pengespill. I dag ser man for eksempel reklamer for spillselskaper eller nettcasinoer nesten hver gang man ser en fotballkamp fra de store utenlandske ligaene.

Tilgjengelighet og teknologisk fremskritt

Med den økende tilgjengelighet av pengespill på nettet, er det blitt enklere enn noensinne for unge å få tilgang til disse aktivitetene. Teknologiske fremskritt, som mobilapper og spill som inkluderer pengespill-lignende elementer, har også gjort det lettere for ungdom å bli utsatt for og engasjere seg i pengespill.

Psykologisk faktorer

Faktorer som lav selvtillit, stress eller andre psykiske problemer kan gjøre ungdommer mer mottakelige for å søke trøst eller tilflukt i en digital verden med pengespill.

Manglende bevissthet om konsekvensene

Mange unge er ikke fullt ut klar over de potensielle negative konsekvensene av pengespill, som avhengighet, økonomiske problemer og innvirkning på sosialt liv.

Viktigheten av å forebygge pengespill hos mindreårige

Forebygging av pengespill blant mindreårige er en kritisk oppgave som har betydelige konsekvenser både for individet og samfunnet. Når vi forstår hvorfor det er så viktig å hindre ungdom i å engasjere seg i pengespill, kan vi bedre sette inn de nødvendige tiltakene for å beskytte dem.

Beskyttelse mot tidlig avhengighetsutvikling

Ungdomstiden er en sårbar periode der vanedannende atferd kan utvikle seg raskt. Tidlig eksponering for pengespill øker risikoen for å utvikle spillavhengighet, som kan ha alvorlige psykologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser i løpet av livet.

Økonomisk sikkerhet

Pengespill kan føre til alvorlige økonomiske problemer for unge. Det inkluderer misbruk av sparepenger, stjeling eller akkumulering av gjeld. Ved å forebygge tidlig deltakelse i pengespill, hjelper vi unge å unngå økonomisk uforsvarlig adferd.

Akademisk og sosial utvikling

Engasjement i pengespill kan distrahere ungdom fra studier og skape sosial isolasjon. Dette kan ha en negativ effekt på deres akademiske prestasjoner og sosiale utvikling, og potensielt føre til tapte muligheter i fremtiden.

Psykisk helse

Pengespill kan føre til stress, angst og depresjon blant unge. Å forhindre ungdom i å delta i pengespill bidrar til å beskytte deres psykiske helse og fremmer et sunnere liv.

Lovlydighet og sosialt ansvar

Ulovlig pengespill blant mindreårige kan lede til andre ulovlige aktiviteter hvis det skulle gå så langt at noen stjeler eller svindler for å finansiere spillaktivitetene sine.

Forbedring av livskvalitet på lang sikt

Ved å forebygge pengespill blant ungdom, bidrar vi til deres langsiktige velvære og livskvalitet. Dette innebærer et sunnere forhold til penger, bedre beslutningsevne og en sterkere følelse av selvkontroll.

Tips for å forhindre at mindreårige spiller pengespill på nett

For å beskytte mindreårige mot farene ved pengespill på nettet kreves det en kombinasjon av tiltak som involverer åpen dialog, overvåking og bruk av teknologiske verktøy. Foreldre spiller en nøkkelrolle i å skape et trygt miljø der ungdom kan vokse og utvikle seg fritt for de negative innflytelsene fra pengespill.

En åpen dialog om risikoene og konsekvensene av pengespill er fundamentalt. Det å snakke åpent med ungdom om disse temaene bidrar til at de blir bedre rustet til å motstå fristelser og forstå alvoret i pengespill. Å lære dem om nettsikkerhet, inkludert farene ved pengespillnettsteder, er også viktig. I denne prosessen er det også essensielt at voksne selv demonstrerer ansvarlig bruk av pengespill og digitale medier.

Videre kan overvåking og innholdssperring være nødvendige. Dette kan inkludere å installere programvare som begrenser tilgangen til pengespillnettsteder. Samtidig er det viktig å balansere dette med respekt for ungdommens privatliv ved å holde et øye med deres nettaktiviteter. Det å sette klare grenser for bruk av internett og mobile enheter er også et effektivt verktøy.

Styrking av ungdoms sosiale og emosjonelle velvære er en annen viktig faktor. Dette kan oppnås ved å oppmuntre til engasjement i sport, hobbyer eller andre interesser som kan ta oppmerksomheten bort fra nettspill. Å skape et støttende og trygt hjemmemiljø hvor barn kan dele sine bekymringer og følelser er også vesentlig.

Gjennom en kombinasjon av disse tiltakene kan foreldre og omsorgspersoner effektivt bidra til å forebygge pengespill blant mindreårige på nettet.

Verktøy og apper for å blokkere tilgang til pengespill på nett

Det er flere effektive verktøy og apper tilgjengelig for å hjelpe foreldre og voksne med å forhindre at mindreårige får tilgang til pengespill på nett.

  1. Net Nanny: Et omfattende program for foreldrekontroll som tilbyr nettfilter, tidsstyring, og overvåking av nettaktivitet.
  2. Qustodio: En brukervennlig app som gir detaljert innsikt i barnas internettbruk og tillater blokkering av skadelige nettsteder.
  3. Kaspersky Safe Kids: Et verktøy som spesialiserer seg på online sikkerhet, inkludert blokkering av pengespillnettsteder.
  4. FocusMe: Denne appen tillater foreldre å lage tilpassede lister over nettsteder og applikasjoner som skal blokkeres eller begrenses.

Ved å kombinere disse verktøyene og appene med aktiv dialog og oppmuntring til sunne vaner, kan vi effektivt bidra til å forebygge pengespill blant mindreårige på nettet.

Lær barn og unge sunne skjermvaner og ansvarlig internettbruk

I en verden der teknologi og internett er en integrert del av hverdagen, er det avgjørende å lære barn og unge sunne skjermvaner og ansvarlig internettbruk. Dette er spesielt viktig for å forhindre at de utvikler uønskede avhengigheter, som pengespill på nettet.

Balansert skjermbruk

Å finne en balanse i skjermbruken er nøkkelen. Foreldre bør oppmuntre barn og unge til å ha en variert daglig rutine som inkluderer tid borte fra skjermer. Aktiviteter som sport, utendørs hobbyer, og sosial interaksjon utenfor digitale plattformer er viktige for en sunn utvikling.

Utdanning om internetts risikoer

Det er viktig å utdanne de unge om risikoene forbundet med internett, inkludert eksponering for upassende innhold og risikoen for avhengighet. Dette inkluderer en diskusjon om de potensielle farene ved pengespill på nett og hvordan det kan påvirke deres liv negativt.

Fastsett klare regler for nettbruk

Klare regler for internettbruk bidrar til å skape en strukturert tilnærming. Dette kan omfatte fastsatte tider for når og hvor lenge internett kan brukes, og hvilke typer nettsteder og aktiviteter som er tillatt.

Dialog og åpenhet

Det å opprettholde en åpen dialog om internettbruk og de utfordringene som kan oppstå, er viktig. Dette skaper et miljø hvor barn og unge føler seg komfortable med å diskutere erfaringer og eventuelle bekymringer rundt bruk av nettet.

Rollemodeller

Voksne bør selv være gode rollemodeller når det gjelder skjermbruk. Dette inkluderer å vise en balansert tilnærming til egen skjermbruk og være bevisst på sitt eget forbruk av digitale medier.

Oppmuntring til kritisk tenkning

Lær barn og unge å være kritiske til informasjonen de finner på internett. Dette inkluderer evnen til å skille mellom pålitelig og upålitelig informasjon, samt å forstå kommersielle hensikter bak visse typer innhold, som reklame for pengespill.

Bruk av teknologiske hjelpemidler

Teknologiske hjelpemidler som foreldrekontroller og -filter kan brukes for å begrense tilgangen til upassende innhold, inkludert pengespillnettsteder. Men disse verktøyene bør brukes som en del av en større strategi som inkluderer utdanning og åpen dialog.

Ved å lære barn og unge sunne skjermvaner og ansvarlig internettbruk, gir vi dem med de nødvendige ferdighetene for å navigere i den digitale verden på en trygg og informert måte. Dette er avgjørende for å beskytte dem mot de negative aspektene ved aktiviteter på nett, inkludert risikoen for å bli involvert i pengespill.

Erfaren casinoekspert
Lilly Berntzen JS photo

Casinoekspert

648 Artikler

Lilly er en av våre casinoeksperter. Hun fokuserer på alt innen casinonyheter, villkår for spillere og ansvarlig spilling. Lilly er også glad i design og sørger for at siden er brukervennlig. Med Lillys kunnskap og erfarig er du i trygge hender når du leser hennes tekster og omtaler.

Mer info om Lilly Berntzen arrow