Hva er spilleavhengighet?

Spilleavhengighet er en tilstand der en person har en uimotståelig trang til å spille pengespill, til tross for de negative konsekvensene det fører med seg, både for seg selv og de rundt seg. Dette kan være alt fra spilleautomater, kasinospill, oddsspill, eller andre former for pengespill.

Spilleavhengighet er en reell sykdom og skal ikke forveksles med en mangel på viljestyrke eller karakter, eller en svak personlighet. Det er anerkjent som en psykisk lidelse og bør behandles deretter. Det er viktig å merke seg at spilleavhengighet kan ramme alle, uansett alder, kjønn, eller bakgrunn.

De som lider av spilleavhengighet vil ofte fortsette å spille, selv om de har tapt store summer, har økonomiske vanskeligheter, eller har konflikter i forhold til sine nære og kjære. Dette skyldes ofte den midlertidige følelsen av spenning og lykke som spill kan gi, selv om denne følelsen er kortvarig.

For å få en riktig diagnose av spilleavhengighet, bør man alltid søke hjelp fra en profesjonell, som en psykolog eller psykiater. Disse fagpersonene vil kunne gi en grundig evaluering og foreslå passende behandlingsalternativer for å håndtere problemet.

Tvangsspilling

Tvangsspilling er en form for spilleavhengighet der en person ikke kan kontrollere spillebehovet sitt, og fortsetter å spille selv om det er åpenbart at spillingen har negative konsekvenser. Dette kan inkludere å spille med penger som er ment for andre formål, å bruke mer tid på pengespill enn man har til rådighet, eller å spille selv om det går utover ens sosiale liv eller arbeidsforpliktelser.

Overdreven spilling

Overdreven spilling er en type spilleavhengighet som kjennetegnes av at spillingen tar overhånd og begynner å påvirke personens liv negativt. Dette kan for eksempel være at man spiller for mer penger enn man har råd til, at man bruker mer tid på spilling enn på andre viktige oppgaver, eller at man forsømmer jobb eller skole for å spille.

Problemspilling

Problemspilling, eller problematisk spilleadferd, er en tilstand der spilleren ikke lenger har kontroll over sitt eget spilleforbruk. Samtidig er spillingen enda ikke kommet på et stadie der det kan karakteriseres som overdreven spilling eller tvangsspilling.

Spilleavhengighet: symptomer

For å kunne takle problemet med spilleavhengighet, er det viktig å forstå symptomene som følger med det. Spilleavhengighet utvikles vanligvis gjennom fire ulike faser: Innføringsfasen, Adopsjonsfasen, Promoteringsfasen og Avhengighetsfasen.

 1. I innføringsfasen kan spillingen føles som en uskyldig aktivitet, og spilleren har ofte kontroll over spillingen. Spillere i denne fasen kan være sosiale og spille med venner eller familie.
 2. I adopsjonsfasen begynner spilleren å bruke mer tid på å spille og kan ofte se på spillingen som en måte å unngå stress og problemer på. Spilleren vil også begynne å bruke mer penger på spillingen og kan oppleve økonomiske problemer på grunn av det.
 3. I promoteringfasen vil spilleren fortsette å spille til tross for økonomiske tap og kan begynne å bruke mer tid på spillingen enn på venner og familie. Spilleren kan også begynne å skjule spillingen fra andre og bli irritabel eller aggressiv når de blir spurt om det.
 4. I avhengighetsfasen vil spillingen ta over livet til spilleren, og de vil være ute av stand til å kontrollere den. Spilleren vil fortsette å spille til tross for alvorlige økonomiske problemer og kan oppleve symptomer på abstinens når de ikke spiller.

Når det kommer til det å oppdage spilleavhengighet, finnes det en rekke ulike symptomer som går igjen.

 • Å øke innsatsen gradvis for å oppleve samme spenning som tidligere.
 • Å bruke mer penger på gambling enn man har råd til.
 • Føle irritasjon eller rastløshet når man prøver å begrense eller slutte å spille.
 • Tiden som brukes på pengespill øker stadig.
 • Forsøk på å begrense, redusere eller avslutte spillingen mislykkes gang på gang.
 • Hyppige tanker om pengespill, for eksempel minner fra tidligere spillrunder eller planlegging av fremtidige spilløkter.
 • Lange spillrunder når man føler seg trist, deprimert, engstelig eller skyldig.
 • Pengespill brukes som en flukt fra hverdagens stress og problemer.
 • Å jakte på tap, ved å fortsette å spille i håp om å vinne tilbake tapte penger.
 • Å skjule spilleatferden for andre, og ofre sosiale relasjoner, jobb eller søvn.
 • Å søke økonomisk hjelp for å dekke opp for utgifter på grunn av spillingen.
 • Man unngår ansvar og forpliktelser i det vanlige livet på grunn av pengespill.
 • Å spille alene, og unngå selskapet til venner eller tidligere spillpartnere.

Husk at spilleavhengighet er en sykdom og ikke alle har like symptomer. Det er derfor viktig å søke profesjonell hjelp hvis man mistenker at man eller noen man kjenner sliter med dette problemet.

Slik utvikler spilleavhengighet seg

Det er viktig å forstå hvordan spilleavhengighet utvikler seg, slik at man kan ta tak i problemet før det blir for stort. De fleste organisasjoner som jobber med å hjelpe spillere med avhengighet, bruker de samme faglige kvalifikasjonene som skal se på nedenfor.

Her er de fire hovedfasene i utviklingen av spilleavhengighet:

 • Startfasen: Dette er når man først blir introdusert for gambling, og man kjenner spenningen og gleden av å spille. Det kan være en uskyldig og underholdende aktivitet i begynnelsen.
 • Vinnerfasen: I denne fasen kan man ha begynt å vinne noen gevinster, noe som gir en økt følelse av spenning og lykke. Dette kan føre til at man begynner å satse større beløp og bruke mer tid på gambling.
 • Tapsfasen: Når man har begynt å tape penger, kan man bli desperat og prøve å vinne tilbake det tapte. Dette kan føre til at man satser mer og mer, og blir mer og mer oppslukt av gambling. Det er også vanlig at spilleren begynner å skjule tapene sine, og ser etter mer penger for å dekke utgiftene som blir stadig større.
 • Desperasjonsfasen: Dette er når spilleavhengigheten har tatt fullstendig overhånd, og man bruker mer tid og penger på gambling enn man har råd til. Man kan føle seg hjelpeløs og isolert, og begynne å oppleve problemer på jobb og i sosiale relasjoner. Enkelte kan også oppleve svært dystre tanker i denne fasen, som blant annet kriminalitet, selvmord og andre svært negative tanker.

Det er viktig å være klar over at disse fasene ikke nødvendigvis skjer i en bestemt rekkefølge eller i en fastsatt tidsperiode. Noen mennesker kan utvikle spilleavhengighet raskt, mens det for andre kan ta lengre tid. Det er imidlertid viktig å ta grep så tidlig som mulig for å unngå å ende opp i desperasjonsfasen.

Forebygging av spilleavhengighet

Det er viktig å ta grep så tidlig som mulig hvis man merker at man har begynt å utvikle spilleavhengighet. Hvis du tror at du kan ha en spilleavhengighet, anbefaler vi på det sterkeste å søke profesjonell hjelp. Nedenfor følger de tre viktigste terapeutiske stegene som vanligvis blir tatt når en spiller får hjelp for spilleavhengighet.

 • Kritisk fase: Dette er den første fasen i behandlingen og er vanligvis preget av at spilleren tar et kritisk blikk på sitt eget spillemønster. Sammen med en terapeut eller hjelpeorganisasjon vil spilleren identifisere utfordringer og lære teknikker for å takle og endre uønsket atferd.
 • Bedringsfase: I denne fasen vil spilleren fokusere på å implementere de nye teknikkene og endringene i sin hverdag. Dette kan inkludere å finne alternative aktiviteter som gir spenning og glede, samt å jobbe med å gjenoppbygge ødelagte forhold til venner og familie.
 • Vekstfase: Denne fasen er preget av at spilleren har fått kontroll over sin tidligere spilleavhengighet og nå fokuserer på å bygge et meningsfullt og tilfredsstillende liv uten pengespill. Dette kan inkludere å finne meningsfulle aktiviteter, øke sin selvbevissthet og å styrke eksisterende relasjoner.

Hva fører til spilleavhengighet?

Spilleavhengighet kan utvikle seg gradvis og være forårsaket av flere faktorer. Her vil vi se nærmere på noen av de faktorene som kan spille inn. Vi vil gå inn på hver faktor i separate avsnitt under.

Biologiske faktorer som kan spille inn

Visse biologiske faktorer kan øke risikoen for å utvikle spilleavhengighet. Selv om det ikke finnes en spesifikk «spilleavhengighets-gen», kan enkelte gener påvirke hjernens reaksjoner på belønning og risiko. Dette kan gjøre enkelte personer mer sårbare for å utvikle avhengighet av spilling.

En annen faktor er hjernen selv. Mange studier har vist at personer med spilleavhengighet har forandringer i hjernen som påvirker belønningssenteret. Dette kan føre til økt trang til å spille for å oppleve den samme følelsen av lykke eller tilfredsstillelse som før.

Selv om biologiske faktorer kan spille en rolle i utviklingen av spilleavhengighet, er det viktig å huske at det ikke er en unnskyldning for å utvikle en avhengighet. Det er fremdeles mulig å ta kontroll over spillingen og slutte å spille. Det er også viktig å huske at det finnes hjelp og støtte tilgjengelig for å håndtere spilleavhengighet.

Psykologiske faktorer

Psykologiske faktorer spiller også en viktig rolle i utviklingen av spilleavhengighet. Mange mennesker som utvikler spilleproblemer, lider også av andre psykologiske lidelser, som angst eller depresjon. Studier har vist at personer med lav selvtillit, impulsive personligheter eller de som opplever vanskelige livshendelser, kan være mer sårbare for å utvikle spilleavhengighet.

Psykologiske faktorer kan også spille en rolle i å opprettholde spilleproblemer. For eksempel kan spillingen gi midlertidig lindring for personer som sliter med depresjon eller angst. Men på lang sikt kan spillingen føre til økt stress og angst, og dermed forverre den underliggende lidelsen.

Det er også viktig å merke seg at personer med spilleavhengighet kan oppleve psykologiske symptomer når de prøver å slutte å spille. Abstinenssymptomer som irritabilitet, angst og søvnforstyrrelser, kan oppstå når man prøver å bryte ut av avhengigheten. Det er viktig å forstå at disse symptomene kan være midlertidige og at det er mulig å få hjelp til å takle dem.

Sosiale faktorer

Sosiale faktorer kan også spille en rolle i utviklingen av spilleavhengighet. For eksempel kan en person som vokser opp i et hjem der foreldre og annen familie driver med pengespill, ha større sannsynlighet for å utvikle spilleavhengighet.

Videre kan sosiale faktorer som stress, ensomhet og depresjon føre til at noen tyr til gambling som en måte å takle følelsene sine på, for eksempel ved å gjemma seg unna hverdagens stress.

I tillegg kan personer som ikke er like sosialt anlagt og har vanskeligheter med å etablere nærme forhold med andre, være mer sårbare for spilleavhengighet. Studier har også konkludert med at personer med lavere utdanningsnivå og lavere inntekt har høyere risiko for å utvikle spilleavhengighet.

Sammenhengende lidelser

Det er kjent at personer med enkelte psykiske lidelser, som angst eller depresjon, kan ha større risiko for å utvikle spilleavhengighet. Dette kan skyldes at spilling kan gi midlertidig lindring fra symptomer på disse lidelsene. Det kan også være en sammenheng mellom spilleavhengighet og alkohol- eller narkotikamisbruk.

Forstå at du har et problem

Det kan være vanskelig å erkjenne at man har et spilleproblem. Men å innse at man har et problem er det første og viktigste steget i å få hjelp til å stoppe gamblingen.

Hvis du tror at du har et spilleproblem, er det viktig å vite at du ikke er alene. Det finnes mange som sliter med det samme, og det er hjelp å få. Ifølge Hjelpelinjen lider rundt 55 000 personer av spilleavhengighet i Norge, mens ca. 122 000 personer ligger i faresonen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du søker profesjonell hjelp. Det finnes mange organisasjoner og behandlingssteder som kan hjelpe deg med å takle spilleavhengighet. Du kan kontakte Hjelpelinjen for spilleavhengige på telefonnummeret 800 800 40, eller du kan gå til fastlegen din og be om henvisning til en spesialist for hjelp.

Det er viktig at du ikke er redd for å søke hjelp. Det er mange som har kommet seg ut av spilleavhengighet ved å søke hjelp. Det å innse at du har et problem er det første steget for et nytt og bedre liv.

Hvordan klarer man å slutte å gamble?

Hvis du har erkjent at du har et pengespillproblem, er det første steget å søke hjelp. Heldigvis finnes det mange former for behandling som kan hjelpe deg med å slutte med gambling.

Det finnes tre hovedformer for behandling: psykoterapi, medisinering og gruppehjelp. Nedenfor skal vi gå nærmere inn på hver av disse.

Psykoterapi

Psykoterapi kan være svært effektivt i behandlingen av personer som lider av spillavhengighet. En terapeut kan hjelpe deg med å identifisere årsakene til avhengigheten din og utvikle en plan for å håndtere trangen til å gamble. Det finnes ulike former for psykoterapi som kan være nyttige i behandlingen av spilleavhengighet, inkludert kognitiv adferdsterapi og interpersonlig terapi.

Medisinering

Medisinering kan være en annen effektiv behandlingsform for enkelte mennesker med spilleavhengighet. Det finnes ikke noen midler som direkte «kurerer» pengespillavhengigheten, men det brukes imidlertid legemidler slik som humørløftende midler og medisiner som reduserer trangen til å gamble. Samtidig er viktig å huske at medisinering bør brukes som en del av en omfattende behandlingsplan, og ikke som en erstatning for andre former for behandling.

Gruppehjelp

Gruppehjelp kan være en viktig og utberedt behandlingsform for spilleavhengige. Gruppehjelp kan gi deg støtte og veiledning fra andre som har opplevd det samme som deg, og dermed vet nøyaktig hvordan du har det og hvordan du føler deg.

Det finnes mange forskjellige typer støttegrupper og selvhjelpsgrupper tilgjengelige for mennesker med spilleavhengighet i Norge, inkludert Anonyne Gamblere Norge, Gamblers Anonymous og Spillavhengighet Norge.

Husk at det er mange organisasjoner og måter å få hjelp på i Norge. Du trenger ikke å takle dette alene.

Er spilleavhengighet vanlig?

Spilleavhengighet er et reelt problem som kan ramme alle. Selv om det er vanskelig å gi et nøyaktig tall, er det ingen tvil om at det er mange mennesker som sliter med dette i Norge og over hele verden. Som vi nevnte tidligere anslår Hjelpelinjen at rundt 50 000 nordmenn er rammet, og enda flere ligger i faresonen for å utvikle avhengighet.

Selv om det er vanskelig å vite eller fastslå nøyaktig hvor mange som har eller utvikler spilleproblemer, er viktig å vite at de fleste spillere ikke utvikler problemer.

I dag har også alle seriøse aktører ansvarlig spilling som en av sine prioriteringer, og tilbyr verktøy som kan hjelpe spillere med å kontrollere spillingen sin og holde seg unna avhengighet. Det inkluderer blant annet innskuddsgrenser, tapsgrenser, øktgrenser og selvekskludering.

Så selv spilleavhengighet er en alvorlig bekymring, er det viktig å huske at de fleste spillere ikke vil oppleve problemer, og at det finnes masse god hjelp og støtte tilgjengelig for de som trenger det.

Negative konsekvenser som kan oppstå fra pengespill

Selv om pengespill kan være en morsom og spennende aktivitet å bedrive på fritiden, kan det også føre til negative konsekvenser hvis det ikke holdes under kontroll. Nedenfor skal vi gå nærmere inn på noen av de vanligste negative konsekvensene som kan oppstå fra problematisk pengespill.

Økonomiske problemer

En av de mest åpenbare negative konsekvensene av pengespill er økonomiske problemer. Hvis du spiller for mer enn du har råd til, kan du ende opp med å sette deg selv og din familie i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette kan føre til stress, angst og depresjon, samt tap av jobb og bolig.

Det er heller ikke uvanlig at spilleavhengige tar opp lån som igjen setter dem enda dypere i gjeld og økonomiske problemer.

Mentale problemer

Pengespill kan også føre til mentale problemer. Hvis du spiller for mye over lengre tid, kan du utvikle en spilleavhengighet. Dette kan videre føre til depresjon, angst, søvnproblemer og andre psykiske lidelser. Dette kan igjen føre til problemer i arbeidslivet, studier/skole og lignende.

Sosiale problemer

Pengespill kan også føre til sosiale problemer. Hvis du spiller for mye, kan du ende opp med å isolere deg selv fra familie og venner. Dette kan føre til ensomhet, depresjon og angst, der du ikke lenger har kontakten med de som tidligere stod deg nær.

Spillavhengighet kan også føre til problemer i parforholdet og i verste fall ende med skilsmisse.

Slik hjelper man spilleavhengige

Dersom du har noen i din nærhet som sliter med spilleavhengighet, kan du være med på å støtte dem i kampen deres mot avhengigheten. Det er viktig å huske at spilleavhengighet er en reell sykdom, og at personen ikke kan kontrollere sin trang til å spille.

Her er noen tips til hva du bør og ikke bør gjøre for å hjelpe:

 • Hva du bør gjøre:
   • Vise forståelse og empati
   • Oppmuntre til å søke hjelp
   • Være tilgjengelig og støttende
   • Prøve å forstå hva som utløser spillebehovet
   • Respekter personens ønske om å stoppe
   • Hjelpe personen med å få profesjonell hjelp
 • Hva du ikke bør gjøre:
 • Kritisere personen for adferden
 • Forsøke å kontrollere personens adferd
 • Ignorere problemet og håpe det går over av seg selv
 • Gi penger eller låne penger til den det gjelder

Hjelpelinjen – det beste stedet for spilleavhengige i Norge

Dersom du eller noen du kjenner har problemer med pengespill, er det viktig å vite at hjelpen er nærmere enn du tror. Hjelpelinjen for spilleavhengige er det beste stedet for spilleavhengige i Norge. Her kan du få hjelp anonymt og gratis.

Du kan kontakte Hjelpelinjen på telefonnummer 800 800 40, gjennom live chat på hjelpelinjen.no eller på e-postadresse [email protected]. Hjelpelinjen er tilgjengelig hver dag mellom kl. 09:00 og 18:00, og du kan få råd og veiledning om alt som har med pengespill og spilleavhengighet å gjøre.

Det er viktig å understreke at Hjelpelinjen også er tilgjengelig for venner og familie av spilleavhengige som trenger råd og veiledning.

Erfaren casinospesialist
Harald Sund photo

Casinospesialist

1075 Artikler

Harlad er en av våre casinoeksperter. Han fokuserer på casinoomtaler, spilleomtaler, live casino og ikke minst poker. Han har et øye for detalj og utdanning innen litteratur. Når du leser hans omtaler og ulike casinotekster er du derfor sikret en ærlig og oppriktig vurdering.

Mer info om Harald Sund arrow