Vanlige Roulette uttrykk

Action: Totalt antall innsatser over et gitt tidsrom.

Action spiller: Roulettespiller som regelmessig liker å plassere store innsatser.

Amerikansk Roulette: En versjon av Roulette hvor Huset har 2 nummer istedenfor kun ett. På Amerikansk Roulette finner du 0 og 00 som Hustets to nummer.

Kulebane: Det ytre sporet på roulettehjulet hvor kulen spinner før den faller ned på lommene.

Bankroll: Pengene du har til rådighet å spille for.

Basket Bet: En innsats som dekker 00, 0, 1, 2 og 3.

Big number: Et nummer som går igjen oftere enn oddsen tilsier.

Svart innsats: En innsats på svart.

Nedre kulebane: Den nedre delen av roulettehjulets øvre del før kulen faller nedpå lommene.

Carre: Et fransk begrep som henviser til den mest vanlige hjørneinnsatsen i Fransk Roulette.

Cheval: En splittet innsats i Fransk Roulette.

Kolonne-innsats: En innsats som dekker en hel kolonne med 12 nummer.

Colonne: Det franske ordet for kolonne-innsats

Kombinasjons-innsats: En innsats som dekker minst 2 nummer.

Hjørne-innsats: En innsats plassert på et hjørne som dekker 4 nummer.

Courtesy line: En innsats som dekker både 0 og 00 i Amerikansk Roulette.

Croupier: Annet ord for Dealeren spesifikt for Roulette.

Derniere: De siste 12 tallene fra 25 til 36 i Fransk Roulette.

Double Up: En innsatsstrategi hvor du minsker innsatsen etter en gevinst og øker innsatsen etter et tap.

Double Zero Roulette: Dette er et annet ord for Amerikansk Roulette som altså opererer med både 0 og 00 som Husets tall.

Dusin-innsats: En innsats som dekker 1 av 3 kolonner med 12 nummer. Du kan velge mellom 1-12, 13-24 eller 25-36.

Partall-innsats: En innsats på at neste tall er et partall.

Even money bet: Utside-innsats som betaler ut 1:1 og inkluderer innsatser på oddetall/partall, sort/rød eller lave nummer/høye nummer.

En prison: En regel i Fransk Roulette som lar deg beholde innsatsen til en ny runde dersom kulen lander på 0 og innsatsen din var et Even money bet.

Europeisk roulette: Med 37 tall fra 0 til 36 tilbyr den europeiske/franske versjonen av roulette bedre odds enn den amerikanske versjonen.

Five number bet: En innsats på at neste nummer er 0, 00, 1, 2 eller 3 i Amerikansk Roulette.

Flat better: En spiller som regelmessig legger ned samme innsats.

Fransk roulette: Omtrent som Europeisk roulette med en prison og la partage regler.

High bet: En innsats på et tall mellom 19 – 36.

High roller: En spiller som legger ned store innsatser på regelmessig basis.

Huset: Et annet ord for Casinoet.

House Edge: Casinoets vinnersjanse som varierer per spill.

Husregler: Reglene som gjelder for spillet inkludert buy-ins.

Innside-innsats: En innsats plassert på nummer-området på bordet.

La partage: En regel som gjelder i fransk roulette som gir deg halvparten av de tapte pengene tilbake dersom kulen lander på 0.

Line bet: En innsats plassert på tall mellom 1 og 18.

Low roller: En spiller som typisk legger ned mindre innsatser.

Odd bet: En innsats på at neste nummer er et oddetall.

Odds: Sannsynligheten for et gitt utfall.

Utside-innsats: En innsats plassert på området utenfor tall-feltet som inkluderer rødt/sort, oddetall/partall, lav/høy, dusin og kolonner.

Parlay: Når du dobler innsatsen etter en gevinst.

Red bet: En innsats på at neste nummer er rødt.

Single zero roulette: Som Europeisk roulette.

Split bet: En innsats på 2 nummer ved siden av hverandre.

Straight up bet: En innsats på et enkelt nummer.

Street bet: En innsats på at kulen lander på ett av tre nummer.

Surrender: Når en spiller får halve innsatsen tilbake i Amerikansk roulette hvis kulen lander på enten 0 eller 00.

Dersom du ønsker å lære mer om online roulette kan du sjekke ut alle våre roulette guider her. Om du føler deg klar til å prøve lykken hos et online casino anbefaler vi at du sjekker ut vår alltid oppdaterte bonus toppliste via lenken under.