Spelinspektionen er navnet på de svenske spillmyndighetene som regulerer pengespillaktiviteter i Sverige. Myndigheten har en egen casinolisens som lar utenlandske aktører søke om å tilby nettcasino og andre pengespill til svenske spillere på en lovlig og ordnet måte, som både bidrar til mer sikkerhet og rettferdige spillopplevelser.

Lisensen er en av de nyeste i sitt slag i Europa, og vi skal ikke gå mange årene tilbake før Sverige hadde en tilsvarende monopolordning som Norge. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan Spelinspektionen fungerer og hvorfor Sverige valte denne løsningen. I tillegg skal vi gå nærmere inn på lisensen og casinoene som har den, samt se på hvordan Spelinspektionens casinolisens påvirker norske spillere.

Hvem er Spelinspektionen?

Spelinspektionen er en regulerende myndighet underlagt den svenske regjerningen. Myndighetens formål er å regulere og kontrollere alle former for pengespill i Sverige, inkludert tipping, casinospill, lotterier og mer. Dette skal gjøres ved å sørge for at alt gjøres i tråd med det nye lovverket som ble innført i 2019 angående pengespill, samt anti-hvitvasking av penger-loven fra 2017.

Spelinspektionen er et relativt nytt navn i Sverige, og myndigheten fikk dette navnet først i 1. januar 2019 da den nye pengespilloven ble innført i landet. Bakgrunnen for det nye lovverket som åpnet opp for nettcasinoers inntreden i Sverige var et regjeringsskifte i 2014. Den nye regjeringen mente den daværende pengespilloven var utdatert og burde utredes. Målet var en ny ordning som benyttet lisensiering, altså et stort steg vekk fra monopolordningen Sverige hadde på det tidspunktet.

Et par år senere ble lisensmodellen og den nye ordningen lagt frem, og i 2018 ble den vedtatt av den svenske regjeringen. Ordningen ble gjeldende fra og med 2019, og det var i den forbindelse av Spelinspektionen ble det nye navnet på den regulerende myndigheten.

Spelinspektionen har sine kontorer i Strängnäs, en liten by med rundt 15 000 innbyggere. Myndighetens offisielle adresse er: Finningevägen 54 B, 645 23 Strängnäs, Sverige. Hvis du ønsker å kontakte myndigheten kan det gjøres på e-post [email protected] eller ved å benytte et kontaktskjema på nettsidene deres. De kan også kontaktes på telefon +46 0152-650 100, som er betjent mandag, tirsdag og torsdag.

Sverige hadde naturlig nok en regulerende myndighet før Spelinspektionens inntreden, men frem til dette var navnet Lotteriinspektionen. Så der Lotteriinspektionen tidligere fungerte likt med det norske Lotteritilsynet, i form av at begge hadde i oppgave å ivareta spillmonopolet i sitt land, er forskjellen nå mye større mellom hvordan Spelinspektionen og Lotteritilsynet fungerer og drives.

Så hvorfor valgte den svenske regjeringen å gå inn for denne ordningen, når vi vet at norske myndigheter tenker helt motsatt? I Sverige var det gjennomført undersøkelser som bekreftet det mange antok, nemlig at mange svensker valgte å spille hos nettcasinoer basert i utlandet fremfor hos Svenska Spel, som tilsvarer Norsk Tipping her i Norge. Dette var naturlig nok noe mange politikere og interesseorganisasjoner ønsket å endre, all den tid det er mye vanskeligere å kontrollere pengespill som foregår hos nettcasinoer som ikke er lisensiert i landet der spillerne oppholder seg.

Et annet punkt var at inntektene fra pengespill burde endres. Tidligere betalte for eksempel Svenska Spel ingen skatt på sine inntekter, men etter den nye lisensordningen må alle selskaper med lisens fra Spelinspektionen betale 18 % skatt på inntekter fra pengespillaktiviteter. Dermed kom den nye ordningen også til å føre til enda bedre inntekter enn den tidligere monopolordningen.

Samtidig holdt svenskene også klart fast på at den nye pengespilloven også måtte inkludere et tydelig fokus på å forhindre spilleavhengighet og kriminalitet relatert til pengespill.

Hva gjør Spelinspektionen?

Som vi allerede har vært inne har den svenske Spelinspektionen som oppgave å kontrollere alt av pengespill i Sverige, enten det er landbaserte casinospill, nettcasinoer, tipping, lotterier og andre former for pengespill.

Organisasjonen arbeider for at svensker kan få trygge og sunne spillopplevelser når de spiller pengespill. Det betyr at Spelinspektionens arbeid ikke bare handler om å innvilge lisenser til nettcasinoer og andre aktører, men også å ivareta spillernes interesser på best mulig vis.

Dette betyr blant annet at organisasjonen har et tydelig fokus på ansvarlig spill, slik at spilleavhengighet kan forebygges mest mulig. Et godt eksempel på dette fokuset er det at alle casinoer med lisens fra Spelinspektionen er pålagt å ha 3 ulike alternativer for ansvarlig spill på nettsidene sine. Det betyr at spillerne alltid skal ha følgende tilgjengelig:

  • Spillgrenser – Dette alternativet fungerer på samme måte som ansvarlig spill-verktøyene som er blitt vanlige hos casinoer med lisens fra Malta Gaming Authority. De lar deg angi egne grenser, både i form av tidsbruk, pengebruk og tap, noe som gjør det enklere for spillere å kontrollere spillaktivitetene sine.
  • Spillpause – Dette verktøyet gir de svenske spillerne muligheten til å stenge kontoen sin for en gitt periode eller permanent. Denne funksjonen er tilgjengelig både direkte på nettcasinoets hjemmesider og på nettstedet Spelpaus.se.
  • Selvtest – Alle casinoer er også pliktige i å tilby en selvtest. Denne testen innebærer å svare på spørsmål rundt pengespill og aktivitetene dine rundt dette. Basert på svarene på testen kan du få en god innsikt i hvordan din status er, og om du for eksempel er i faresonen for spilleavhengighet.

I tillegg til å ivareta spillernes rettigheter, er en stor del av arbeidet for Spelinspektionen naturlig nok det å behandle søknader og innvilge lisenser til nye nettcasinoer, samt å kontrollere at eksisterende casinoer oppfyller de lovene og retningslinjene som er satt fra den svenske pengespilloven.

Spelinspektionen regulerer ikke bare nettcasinoer. Faktisk har de seks forskjellige lisenser som gjelder for ulike typer pengespill. De seks inkluderer lisenser for tipping, kommersielle spill på nett, landbaserte kommersielle spill, spill for allmennyttige formål, statlige spill, og spill på skip med internasjonal trafikk.

Det å spille på nettcasino med lisens er helt vesentlig for å få en god opplevelse når du skal spille pengespill på nett. I så måte er Spelinspektionen svært viktig for å sørge for at svenske spillere får trygge spillopplevelser, akkurat på samme måte som Malta Gaming Authority er en av de mest kjente lisensutstederne. Det er imidlertid noen forskjeller på disse to lisensmyndighetene. Lisensen fra Spelinspektionen gjelder kun for nettcasinoer som ønsker å tilby pengespill i Sverige. Det gjør at den skiller seg fra Malta Gaming Authoritys lisens, som gir casinoer muligheten for å tilby pengespill til spillere fra de fleste land i EU og EØS. Norske spillere bosatt i Norge kan dermed ikke spille på Spelinspektionen-casinoer, men kan fint spille på MGA-casinoer.

Spelinspektionen foretar grundige undersøkelser av alle casinoer som søker om lisens for å tilby pengespill i Sverige, og arbeidet inkluderer også jevnlige gjennomganger og kontroller over de casinoene som allerede har lisens.

Et godt eksempel på det at Spelinspektionen er en streng myndighet, er det at de flere ganger har gitt ut bøter til operatører som ikke følger reglene deres. For eksempel ga Spelinspektionen nylig ut en bot på 2 millioner svenske kroner til Casino Cosmopol, et landbasert casino eid av Svenska Spel, for brudd på anti-hvitvaskingsreglene.

Påvirker Spelinspektionen norske spillere på nett?

Spelinspektionens lisenser for pengespill gjelder som nevnt kun for Sverige. Dette er altså ikke en internasjonal lisens på samme måte som Malta Gaming Authority, Curacao eller Kahnawake. Det betyr at norske spillere ikke kan spille på casinoer med Spelinspektionen-lisens, med mindre du faktisk befinner deg i Sverige.

For i motsetning til for eksempel den danske lisensen, som kun gjelder for danske statsborgere, åpner den svenske lisensen for at nordmenn og andre utlendinger kan spille der såfremt de befinner seg i Sverige.

Et annet alternativ er hvis casinoet både har lisens hos Spelinspektionen og en annen lisensutsteder, for eksempel Malta Gaming Authority. Flere casinoer benytter seg nemlig av slike løsninger, der de søker om lisenser i flere jurisdiksjoner, slik at de kan nå flest mulig spillere. Så med en lisens fra både Spelinspektionen og MGA, kan et nettcasino fint rette seg mot både norske og svenske spillere på lovlig vis.

Det vil alltid være et tegn på pålitelighet hvis du ser Spelinspektionens lisenslogo på et nettcasino du skal spille hos. Når nettcasinoer har flere lisenser står de alltid oppført helt nederst på nettsidene slik at du kan se hvilke lisenser de har. Så hvis du spiller på et nettcasino med MGA-lisens, og i tillegg ser at de er lisensiert fra svenske Spelinspektionen, er det utvilsomt et tegn på at operatøren er seriøs. Det koster både mye penger og papirarbeid å få innvilget begge disse lisensene, samtidig som begge lisensmyndighetene setter strenge krav til hvordan nettcasinoene skal drives.

Hvilke nettcasino har svenske casinolisenser?

Sverige har nå hatt lisensordningen i rundt 5 år, og i løpet av de årene har en rekke aktører søkt om og fått innvilget lisens fra de svenske spillmyndighetene. Spelinspektionen har et svært transparent register der du til enhver tid kan sjekke opp hvilke aktører som har lisens, hvilke lisens de har, og hvilke nettsider lisensen gjelder for.

Flere store aktører og kjente aktører, slik som Videoslots, Casumo, Bet365, ComeOn, Mobilautomaten og Mr Green, står oppført med en svensk lisens fra Spelinspektionen per dags dato. I kategorien for kommersielt onlinespill, som innebærer nettcasinoer, er det per dags dato 51 selskaper med lisens. Antallet lisensierte svenske nettcasinoer er imidlertid høyere enn 51, for flere av aktørene har to eller flere nettcasinoer under samme lisens. I kategorien for operatører med lisens for tipping er det oppført 43 selskaper.

Det er også kjekt å se at Spelinspektionens offentlige register inneholder lister over selskaper som har fått inndratt lisens, utløpte lisenser, samt oversikt over hvilke operatører som Spelinspektionen har gitt forbud mot å tilby pengespill til svenske spillere. Dette viser at lisensmyndigheten er svært transparent med sine avgjørelser, noe man naturlig nok nesten også forventer fra et land som Sverige.

Oppsummering

Spelinspektionen er en svært interessant lisens å se på med norske øyne. Ikke fordi vi nordmenn kan spille på svenske nettcasinoer med denne lisensen, men fordi den gir et godt bilde på hva som er mulig når myndighetene går vekk fra den utdaterte monopolordningen og heller innfører en lisensordning.

Enn så lenge ser det ikke ut til at norske myndigheter har tenkt å foreta noen endringer, men hvis de kommer inn på andre tanker, er det enkelt å se over grensen til Sverige for å se hvor bra det fungerer.

Som norsk spiller er det likevel mulig å ende opp hos casinoer med lisens fra Spelinspektionen. Det ene alternativet er hvis du er på besøk i Sverige eller hvis du ender opp på et nettcasino som har lisens fra både Spelinspektionen og en annen internasjonal lisens som godtar norske spillere.

Det er ingen tvil om at Spelinspektionen er en svært god nasjonal pengespillisens som gjør spillhverdagen tryggere og mer rettferdig for de som ønsker å kose seg med pengespill på fritiden.

Spørsmål og svar om Spelinspektionen

Spelinspektionen er en regulerende myndighet i Sverige som overvåker og kontrollerer pengespill, inkludert nettcasinoer. De utsteder lisenser og sikrer rettferdig og trygt spill.

Spelinspektionen ble etablert 1. januar 2019, samtidig som Sveriges nye pengespillov trådte i kraft.

Norske spillere kan ikke direkte bruke casinoer med Spelinspektionen-lisens, med mindre de fysisk befinner seg i Sverige. Men, noen casinoer har både Spelinspektionen og andre internasjonale lisenser, noe som gjør dem tilgjengelige for norske spillere.

Spelinspektionens lisens gjelder primært for svenske spillere og operatører som ønsker å tilby spill i Sverige, i motsetning til MGA-lisensen som er mer internasjonalt rettet.

De regulerer alle former for pengespill i Sverige, inkludert nettcasinoer, tipping, lotterier, og landbaserte casinospill.

De krever at lisensierte casinoer tilbyr verktøy for ansvarlig spill, som spillgrenser, spillpauser og selvtester, for å forebygge spilleavhengighet.

Alle casinoer med lisens fra Spelinspektionen må ha lisensinformasjonen enkelt tilgjengelig på nettsidene sine. Vanligvis kan du se både logo og lisensnummer for lisensen helt nederst på nettsidene. I tillegg har Spelinspektionen et offentlig register på nettsiden sin der man kan sjekke lisensstatus for alle operatører.

Spelinspektionen kan utstede bøter og i alvorlige tilfeller inndra lisensen for casinoer som ikke overholder reglene.

Ja, det er generelt trygt å spille på disse casinoene, da Spelinspektionen sørger for strenge standarder for sikkerhet, rettferdighet og ansvarlig spill.

Selv om det ikke er direkte innflytelse, kan den svenske modellen potensielt inspirere norske myndigheter til å vurdere lignende reguleringer, gitt dens suksess og effektivitet.

Erfaren casinoekspert
Lilly Berntzen JS photo

Casinoekspert

648 Artikler

Lilly er en av våre casinoeksperter. Hun fokuserer på alt innen casinonyheter, villkår for spillere og ansvarlig spilling. Lilly er også glad i design og sørger for at siden er brukervennlig. Med Lillys kunnskap og erfarig er du i trygge hender når du leser hennes tekster og omtaler.

Mer info om Lilly Berntzen arrow