Guldmynt staplade på hög och en brun klubba

Tillsyn över ATG

Det var i början av november 2021 som Spelinspektionen inledde en tillsyn över ATG. Skälet till detta var att man ville få en inblick i och kontrollera hur väl bolaget följde vissa specifika krav i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) – även kallad penningtvättslagen.

”Spelinspektionen inledde den 2 november 2021 tillsyn över ATG för att kontrollera hur bolaget efterföljer vissa krav i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, den s.k. penningtvättslagen”, skriver Förvaltningsrätten i ett meddelande.

De fortsätter:

”Tillsynen, som avsåg perioden januari 2019 – 15 december 2021, omfattade hur ATG har säkerställt att bolaget har tillräcklig kännedom om kunderna i enlighet med penningtvättslagen för att upprätthålla sina affärsförbindelser. Granskningen omfattade även hur ATG hanterar kundens riskprofil, fördjupade kundkännedomsåtgärder samt interna rutiner och riktlinjer utifrån penningtvättslagen.”

Efter tillsynen bedömde Spelinspektionen att ATG hade fallerat på flera punkter och att det rörde sig om både allvarliga och systematiska överträdelser. Fokus låg på åtta specifika fall. Bolaget fick en varning och en sanktionsavgift på sex miljoner.

ATG valde att överklaga

”Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att det i målet är visat att det har förelegat brister i ATG:s hantering av de åtta aktuella kundfallen. […] Förvaltningsrätten bedömer dock att det inte är visat att överträdelserna är systematiska eller upprepade.”

Förvaltningen väljer att bifalla ATG:s överklagan. Varningen stryks och bolaget behöver inte betala de sex miljonerna. I ett pressmeddelande säger ATG att detta är ”en väldigt viktig seger” för företaget.

10+ år av erfarenhet
Tjej med jeansjacka ute i naturen med grå bakgrund photo

Skribent

84 Artiklar

Sara arbetar som skribent på JohnSlots. Hon har erfarenhet av att skriva casinorecensioner, slot recensioner och nyheter.

Mer info om Sara Larsson arrow
verified

Granskats av Therese Ljungcrantz , Redaktör