Casino Cosmopol

Casino Cosmopol AB

Sveriges spellag har i nuvarande form funnits sedan 2019, när hela den svenska spelmarknaden genomgick en omreglering och alla spelbolag avkrävdes en svensk spellicens för att få rikta sig mot svenska spelare. Licenssystemet gäller alla, även statligt ägda spelbolag som Casino Cosmopol AB.

Casino Cosmopol AB, som driver landbaserade casinon i Malmö, Göteborg och Stockholm, har beviljats en svensk spellicens sedan 2019. Det innebär att man också måste följa den svenska spellagen, annars riskerar man varningar, sanktionsavgifter och i värsta fall att få sin spellicens indragen.

Redan 2018, innan spelregleringen i Sverige trädde i kraft, varnades Casino Cosmopol AB för att man ansågs ha brister i sitt arbete mot penningtvätt. Då var det Lotteriinspektionen som tog beslut om att Casino Cosmopol AB skulle tilldelas både en varning och en sanktionsavgift. Anledningen var att man konstaterade brister rörande vissa krav inom ramarna för penningtvättslagen, som funnits längre än nuvarande svenska spellag.

Nu har Spelinspektionen genomfört en uppföljning av det här arbetet, som alltså tidigare bestraffats med både en varning och en sanktionsavgift. Genom sin granskning har Spelinspektionen på nytt konstaterat att Casino Cosmopol AB har eller har haft uppenbara brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lotteriinspektionens tillsynsbeslut togs redan 2018, men vann laga kraft först nästan tre år senare. Men trots det dröjde det till slutet av 2022, närmare bestämt i december, som Casino Cosmopol AB tog tag i vissa av de påtalade bristerna. Då handlade det primärt om definitionen av när en affärsförbindelse uppstår med en kund som spelar på något av företagets casinon. Sedan dess är man som kund nämligen tvungen att registrera sig som spelare för att kunna spela på något av de casinon som drivs av Casino Cosmopol AB.

Spelinspektionen bestraffar tydliga brister i tillsynsarbetet

I sin slutbedömning av Casino Cosmopol AB:s tillsynsarbete meddelar Spelinspektionen att man har funnits flera brister, bland annat rörande definitionen av när en affärsförbindelse uppstår. Dessutom menar på att det finns tydliga brister i företagets arbete med kundkännedom, som är en viktig del av arbetet mot penningtvätt.

Spelinspektionen har i sin granskning tittat närmare på ett antal kunder som spelat för stora belopp, företrädesvis med kontanter, hos Casino Cosmopol AB. Där menar man på att Casino Cosmopol AB inte har följt upp vissa affärsförbindelser med dessa kunder, för att säkerställa att kundkännedomen är tillräckligt bra, vilket i sig är viktigt för att kunna bedöma risken för penningtvätt.

Det är viktigt att poängtera att Spelinspektionens beslut inte handlar om att det finns kunder som har utnyttjat casinospel hos något casino som drivs av Casino Cosmopol AB för att tvätta kriminella pengar, men att det arbete som Casino Cosmopol AB för att säkerställa att det inte kan ske har varit bristfälligt.

Spelinspektionen skriver själva att “förutsättningarna för att Spelinspektionen ska få ingripa mot Casino Cosmopol är därmed uppfyllda” i sitt beslut och därmed landar man i beslutet att ge företaget en varning med tillhörande sanktionsavgift om två miljoner kronor.

7+ års erfarenhet
Profilbild på tjej med grå bakgrund photo

Skribent

90 Artiklar

Therese arbetar som skribent för JohnSlots. Hon har erfarenhet med att skriva om allt möjligt inom casinobranschen.

Mer info om Therese Ljungcrantz arrow
verified

Granskats av Sara Larsson , Redaktör