Väska, förstoringsglas, text på papper och böcker på en lila bakgrund

Viktigt ansvar

När den svenska spellagen infördes den 1 januari 2019 blev myndigheten Spelinspektionen tilldelade det viktigaste ansvaret att kontrollera licensinnehavarna och se till att spellagen efterlevdes varje dag.

Det är ett mångbottnat uppdrag som bland annat handlar om att säkra ansvarsfullt spelande, motverka destruktivt spelande, förhindra och förebygga matchfixning, och på många sätt motverka den olagliga spelverksamheten.

Det huvudsakliga uppdraget för Spelinspektionen handlar med andra ord om att se till att spelmarknaden i Sverige är så sund som möjligt. Nu står det också klart att Spelinspektionen kommer att få ett utökat ansvar och ett nytt, riktat uppdrag från regeringen.

Det är nämligen Finansinspektionen som har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med just Spelinspektionen fokusera mer på att motverka den olagliga spelverksamheten som delvis varit ett problem i Sverige, och samtidigt motverka penningtvätt som kan vara kopplad till spelande om pengar på den svenska spelmarknaden.

I uppdraget går bland annat att läsa att Finanspektionen och Spelinspektionen ska “analysera hur de, utifrån respektive myndighets befintliga mandat och ekonomiska förutsättningar, kan utveckla sitt samarbete för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling till och från olovliga spelverksamheter”.

Slutredovisningen ska lämnas in redan i april 2024

Många uppdrag och ökade anslag som delas ut av regeringen är långsiktiga och har en lång tidshorisont, men när det gäller det här samarbetet ligger fokus på snabba åtgärder och förhoppningsvis lika snabba resultat.

Det gör att tidsschemat är pressat, med ett krav om en delredovisning av uppdraget så tidigt som den 31 oktober 2023. Slutredovisningen ska sedan lämnas in senast den 30 april 2024. Det är med andra ord om mindre än 12 månader.

Det stärkta samarbetet med Finansinspektionen kommer ge goda förutsättningar för att alla verktyg nu används effektivt och resultatinriktat vilket vi ser som mycket positivt, säger Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Det återstår att se vad det nya samarbetet kan leda till, men det är inte ovanligt att olika myndigheter har nära samarbeten inom den svenska offentliga förvaltningen. Syftet är många gånger att öka effektiviteten och slagkraften i åtgärden, samt fördela resurserna på ett sätt som gör det mer kostnadseffektivt att samarbeta än att utföra liknande insatser på egen hand.

Händer med kort och en spelknapp i mitten på lila bakgrund

Över 60 ansökningar om tillstånd för programvara har skickats in till Spelinspektionen. Tillstånden börjar gälla den 1 juli 2023.

Nya förändringar har införts

Spelinspektionen har också fått ett ökat anslag för andra insatser under 2023, samtidigt som det har införts nya förändringar av den svenska spellagen. Det har till exempel införts ett nytt tillstånd om spelprogramvara som spelutvecklande företag behöver ansöka om för att få leverera exempelvis casinospel till svensklicensierade casinon.

Med andra ord får Spelinspektionen kontinuerligt ett ökat ansvar och fler uppdrag att hantera, parallellt med de uppgifter som man har haft sedan lång tid tillbaka på den svenska spelmarknaden.