Händer som håller en mobil framför en dator

Trenden håller i sig

I Spelinspektionens senaste rapport, som publicerades i slutet av maj, kan vi utläsa att den uppåtgående trenden för den svenska spelindustrin håller i sig.

Siffrorna som delges är preliminära och uppgången är högst marginell, men i jämförelse med fjolårets kvartalsrapport går det trots allt att se en marginell uppgång, vilket följer en trend av ökad omsättning som har pågått under flera år.

Ökningen har skett trots att antalet spelare som valt att utesluta sig själv från sina konton har ökat till 92 000 personer, vilket är en uppgång med 8 procent i jämförelse med föregående kvartal.

Spelbranschen verkar ha återhämtat sig efter pandemin, och trots både hårdare lagstiftning för spelbranschen och ett svårt ekonomiskt läge med inflation verkar det inte påverka spelindustrin nämnvärt, som gång på gång visat sig motståndskraftig även under lågkonjunkturer.

Det återstår fortfarande att se hur kommande kvartal kommer att påverkas av den ökade inflationen, inte minst då ökningen under det första kvartalet är så pass marginell att det inte går att utläsa särskilt mycket utifrån resultatet i stort.

Även om skillnaderna i jämförelse med år 2022 är väldigt små, med en ökad omsättning på bara sex miljoner, finns det trots allt flera intressanta trender inom den totala omsättningen som är värda att titta närmare på och analysera.

Finansiellt diagram i blått med en person som pekar med fingert på en linje

En minskning på 52 miljoner

En tydlig trend som går att utläsa från rapporten är att statliga aktörer har stått för en tydlig ökning i nettoomsättning, och det är i mångt och mycket på de kommersiella aktörernas bekostnad.

Omsättningen för statligt lotteri och värdeautomatspel har ökat med 67 miljoner samtidigt som den statligt ägda landbaserade verksamheten Casino Cosmopol har ökat sin omsättning med 23 miljoner i jämförelse med tidigare års första kvartalsrapport.

De två kategorier som minskat i omsättning från fjolårets rapport är spel för allmännyttiga ändamål samt kommersiella onlinespel och vadhållning. Den största minskningen står den första kategorin för med ett tapp på 52 miljoner, men nätcasinon har också har också visat sig vara mindre inkomstbringande än tidigare år.

Vad tillbakagången för de kommersiella aktörerna beror på går endast att spekulera kring men med ett allt tuffare regelverk och ökade krav för att erhålla en svensk spellicens blir det tuffare att konkurrera på den svenska spelmarknaden.

Nätcasinon kan inte längre locka med samma givmilda casino bonusar och välkomsterbjudanden som de tidigare har kunnat göra vilket lär stärka de statliga motsvarigheternas ställning på spelmarknaden.

Den största procentuella ökningen står de landbaserade kasinoalternativen för, vilket även då inkluderar kommersiellt spel såsom mindre kasinoverksamheter inom restaurangbranschen.

Ökningen kan till stor utsträckning bero på att det första kvartalet under fjolåret fortfarande påverkades av diverse coronarestriktioner från politiskt håll. När restriktionerna nu är borta är det av förklarliga skäl en större sannolikhet att gemene man väljer att fysiskt ta sig till ett landbaserat kasino.