Regeringen vill motverka överskuldsättning

Åtgärder ska föreslås

Denna utredning ska undersöka olika aspekter av alltför stor skuldsättning bland svenska spelare och i fokus ligger risker som förknippas med kreditgivning. Syftet är att komma fram till de preventiva åtgärder som kan vidtas. Det var Spelinspektionen som fick detta i uppdrag och det ska vara klart senast 3 maj 2023.

Som det står i Regeringens pressmeddelande så har det, tack vare marknadsföringen, blivit allt vanligare med att man erbjuder flera möjligheter att låna eller skjuta upp betalningar till konsumenter. Därför vill regeringen att Spelinspektionen skulle föreslå åtgärder som kommer att förhindra att erbjuda speltjänster på kredit. Även om det redan är olagligt så verkar det att allt fler hittar sätt att kringgå lagen.

Regeringen tar frågan om överskuldsättning på stort allvar men utvecklingen visar att mer behöver göras, säger civilminister.

”Regeringen tar frågan om överskuldsättning på stort allvar och har under senare år tagit en rad initiativ för att motverka överskuldsättning. Men utvecklingen visar att mer behöver göras” sa civilminister Lena Micko. Hon lade till att man ytterligare vill förstå sambandet mellan konsumentskydd och ökning av kreditgivning.

Spelinspektionen välkomnar beskedet

Spelinspektionen välkomnade regeringens beslut att tillsätta en utredning och påpekade att flera åtgärder i form av en förbättrad kreditprövning kan vara av stor betydelse. De betonar också att det särskilt gäller ”de konsumenter som riskerar att hamna i överskuldsättning och beroendesjukdom till följd av spel om pengar.”

”Det är Spelinspektionens uppgift att verka för en sund och säker spelmarknad med ett starkt konsumentskydd” sägs i myndighetens pressmeddelande.

I slutet av september publicerade Spelinspektionen en vägledning till de svenska licenshavare och angav vad som anses som spel på kredit. Även om det redan är förbjudet i Sverige så påpekade myndigheten en gång att uppmuntrande till spel på kredit inte är förenligt med kravet på att motverka överdrivet spelande samt att det finns en ”tydlig koppling mellan spel för lånade pengar och överdrivet spelande”.