En våg i gul färg och en blå prick i mitten

Ökad koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet

En svensk studie genomförd av forskare från Stockholms universitet har hittat ett samband mellan spelberoende och kriminalitet bland medelålders kvinnor. Under en femårsperiod har en kvarts miljon domar studerats med syftet att undersöka kopplingen mellan spelproblematik och kriminalitet. Forskarna hittade lite knappt 300 fall som utan tvivel kunde kopplas till spelberoende där de vanligaste brotten var stölder, bedrägerier och förskingring.

Jämfört med övrig kriminalitet är brottsligheten inte särskilt stor i den här gruppen, men spelmissbruket kan få förödande konsekvenser för gärningsmännen själva, deras närstående och de brottsutsatta. Årligen är det minst 400 företag, organisationer och privatpersoner som blir utsatta för spelrelaterad kriminalitet och i synnerhet är det ideella organisationer som har blivit mest ekonomiskt utsatta.

Bedrägerier är den klart vanligaste formen av spelrelaterad kriminalitet och står för ungefär hälften av alla domar som ingår i forskningsstudien. I 76% av fallen var det män som var förövare, men kvinnor står som förövare i 24% av fallen, vilket är en större andel än vad kvinnor i allmänhet är representerade i brottsstatistiken.

Det kan därmed konstateras att medelålders kvinnor har trätt fram som en ny riskgrupp inom den spelrelaterade brottskategorin. Medelåldern på den typiska kvinnliga förövaren är 46 år och i de flesta fallen handlar det om kvinnor som har fastnat i spelmissbruk på nätkasinon. Det är ofta kvinnor som bor på mindre orter och tidigare inte har begått några brott det handlar om. I jakten på att vinna tillbaka förlorade pengar förskingrar de och stjäl från sina arbetsplatser, vilket kan pågå ett tag innan det upptäcks. I vissa fall har summan uppgått till en halv miljon kronor.

Det kan finnas ett stort mörkertal vad gäller spelrelaterad brottslighet

Per Binde, docent i socialantropologi och spelforskare på Stockholms universitet, menar på att den nya riskgruppen är något som både socialtjänsten och spelbolagen behöver få bättre koll på. Svenska casinon är skyldiga att vara uppmärksamma kring sina kunder och i de fall där kunder förlorar stora summor pengar och inte har råd att fortsätta spela bör de bli avstängda från sina konton. För socialtjänstens del gäller det att vara vaksamma kring stressade medelålders kvinnor som plötsligt hamnat i en ekonomisk kris.

Vidare hävdar Per Binde att de fall som kommit upp till ytan kan vara toppen av ett isberg. Då det med stor förmodan är många brott som inte anmäls på arbetsplatser på grund av bristande bevismaterial eller att de inte upptäcks så kan den spelrelaterade brottsligheten vara betydligt större än vad statistiken antyder. Det är också en fråga om definition och gränsdragning då domar som delvis hade spelmissbruk som orsak inte togs med i den stora studie som tagits upp här.

Riskgruppen är stor då det idag uppskattas vara ungefär 340 000 svenskar som har någon form av spelproblematik. Detta innefattar allt från att man spelar mer än vad man tänker sig, till att få ångest över spelandet och att det resulterar i ekonomiska bekymmer för individen.

Sedan årsskiftet 2018 klassas spelberoende som ett missbruk som likställs med alkohol- och narkotikaberoende, vilket innebär att individen har rätt till behandling och stöd. På Stödlinjen.se finns gratis rådgivning tillgänglig för den som behöver och genom Spelpaus.se kan man på egen hand stänga av sig själv från allt spelande på nätet.

10+ år av erfarenhet
Tjej med jeansjacka ute i naturen med grå bakgrund photo

Skribent

125 Artiklar

Sara arbetar som skribent på JohnSlots. Hon har erfarenhet av att skriva casinorecensioner, slot recensioner och nyheter.

Mer info om Sara Larsson arrow