Svenska spelvanor 2021

Om spelfrekvens 

På frågan när de spelade senast svarade ungefär varannan person att de spelat den senaste månaden, medan en av tre svarade att de spelat den senaste veckan. Enligt undersökningen är det tre av fyra personer som har spelat det senaste året, och ungefär en av tio har aldrig gjort det. Bland de som har spelat den senaste veckan är det fler män än kvinnor, och de brukar vara mellan 50 och 64 år gamla

De flesta av de som har spelat den senaste veckan, 57%, har 9 år eller kortare utbildning, medan 28% av dem har akademisk examen. 37% av dem är gift eller samboende och nästan samma andel, 36%, bor utanför storstadsområden. 

Om spelformer

Den vanligaste spelformen blan dem som  har spelat det senaste året är lotterier och nummerspel. I jämförelse mellan andra formerna är det relativt få som väljer att spela spelautomater, 4% bland män och 3% bland kvinnor. Siffrorna är dock lite högre för poker och casino bland män, 7%. Statistiken visar också att det främst män och personer mellan 30 och 64 år som har spelat sådant på Internet. 

Om spelplatser och spelfaktorer

Intervjuade tillfrågades också var de brukar spela. De som spelat det senaste året svarade mest hemma, 86%, och i spelbutik, 20%. Under 2021 har antalet de som spelade hemma ökat med 7% jämfört med 2020. 

Person som deltog i undersökningen svarade också på frågan vad är viktigast för de när de spelar. Det populäraste svaret var för nöjes skull, 65%, sannolikheten att vinna 42%, och för att vinna stort, 27%

Med eller utan svensk licens?

För att spelbolag ska få erbjuda spel om pengar i Sverige är det nödvändigt för det att ha svensk licens, sedan 2019.

Positivt svar på frågan om de vet hur man kan se om en sajt har svensk licens gav bara 10% av tillfrågade, medan majoritet, även 52% av dem svarade att de tycker att det finns en fördelar att spela på ett bolag som har svensk licens.

Undersökningens sammanfattning:

  • Ungefär varannan intervjuperson, 53%, har spelat den senaste månaden
  • 73% av alla svenskar har spelat om pengar de senaste 12 månaderna
  • Vanligast spelar man hemma, 86% av spelarna
  • Sannolikheten att vinna är en av de tre viktigaste faktorerna för 41% av intervjuade
  • Var tredje spelare, 33%, uppskattar att spelarrangören är bolag med svensk licens
  • En majoritet, 65%, spelar främst för att det är ett nöje och underhållning
  • En av fem spelare, 20%, kan absolut eller kanske tänka sig att spela hos sådana spelbolag som inte har svensk licens
  • En majoritet, 53%, har varje dag eller vecka sett eller hört reklam för spel om pengar på webbplatser
  • 2% av svenskarna upplever att de någon gång under de senaste 12 månaderna har spelat för mycket

All statistik baseras på data från Spelinspektionens webbsida.