Bos.nu logga

Förslag på att höja spelskatten på den svenska marknaden

När den svenska spellagen trädde i kraft 2019 innebar den en total omreglering av Sveriges spelmarknad. Exempelvis behövde alla utländska operatörer som ville marknadsföra sig direkt mot svenska spelare ansöka om en svensk spellicens. Detta licenssystem gäller fortfarande och innebär bland annat att alla licensinnehavare måste skatta på sina spelvinster i Sverige.

Denna punktskatt på spel som har funnits sedan 2019 har legat på 18%, men enligt ett förslag från regeringen kan skattesatsen komma att höjas till 22% under nästa år. Om förslaget träder i kraft kommer punktskatten på spel att höjas från 18% till 22% från och med det andra halvåret 2024, närmare bestämt 1 juli 2024 och framåt.

Vad är Branschföreningen för Onlinespel?

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) är en intresseorganisation som samlar cirka 20 licensinnehavande företag som driver en eller flera spelsajter vardera på den svenska spelmarknaden. BOS är ofta en aktiv del av debatten i spelrelaterade frågor och när det kommer till förslaget om en höjning av spelskatten har man sedan ett par månader tillbaka varit öppna med sin negativa inställning till förslaget.

Nu har BOS tagit det ett steg längre och konkretiserat sitt missnöje genom att lämna in ett remissyttrande till Finansdepartementet. Man menar på att det är helt fel läge att försvåra förutsättningarna för svenska licensinnehavare ytterligare, med tanke på att det finns en växande konkurrens från utländska spelbolag och spelmarknader. Casinon med svensk licens måste nämligen konkurrera med olicensierade spelbolag och casinon, eftersom svenska spelare får spela hos sådana aktörer också.

I regeringens beskrivning av målsättningen med spelmarknaden skriver man att “en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll” är det man strävar efter. Det är något som BOS refererar till i sitt remissyttrande, där man menar på att förslaget om höjd spelskatt riskerar att få motsatt effekt.

“BOS menar att förslaget om skattehöjning står i strid med samtliga av regeringen uttryckta mål på spelmarknaden. Det hör samman med att ett genomförande av en skattehöjning på spel kommer att leda till en minskad kanalisering till den svenska reglerade spelmarknaden, något som också uttrycks av flera andra remissinstanser, däribland Spelinspektionen. Den i Sverige olicensierade och inte sällan illegala spelmarknaden kommer däremot att vinna marknadsandelar om förslaget att höja spelskatten genomförs”, skriver Branschföreningen för Onlinespel i remissyttrandet.

Det bör förtydligas att svenska spelare kan välja att spela hos operatörer utan svensk licens om man föredrar det. Dessa operatörer behöver inte förhålla sig till den svenska lagstiftningen och företagen i fråga skattar inte heller i Sverige.

Gustaf Hoffstedt, ordförande för BOS, menar att timingen är synnerligen illa vald av regeringen när man nu går fram med förslaget om höjd punktskatt på spel i Sverige.

Regeringen kan knappast tajma sitt förslag att höja spelskatten till en sämre tidpunkt. Vi befinner oss i ett läge där allt färre av spelarna väljer att spela på den trygga licensmarknaden, och allt fler på den oreglerade olicensierade spelmarknaden. Att regeringen föreslår att höja skatten för licensierat spel är den bästa julklappen man kan tänka sig – till den oreglerade och olicensierade spelmarknaden, säger han enligt organisationens egen hemsida.

7+ års erfarenhet
Profilbild på tjej med grå bakgrund photo

Skribent

90 Artiklar

Therese arbetar som skribent för JohnSlots. Hon har erfarenhet med att skriva om allt möjligt inom casinobranschen.

Mer info om Therese Ljungcrantz arrow
verified

Granskats av Sara Larsson , Redaktör