Svenska Spel logga

Sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Svenska Spel har blivit tilldelade en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor och har dessutom fått en varning av Spelinspektionen efter att det kommit fram att det statliga spelbolaget inte har levt upp till de krav som spellagen ställer på omsorgsplikten. Omsorgsplikten innebär att spelbolag med svensk spellicens har en skyldighet att försöka motverka överdrivet spelande hos sina kunder genom att identifiera och kartlägga sina kunders spelande och ingripa i de fall där det förekommer potentiellt riskfyllda spelmönster.

Detta har nätcasinot Svenska Spel inte gjort under den period som Spelinspektionen granskat spelbolagets agerande gentemot de tio kunder som förlorade störst summor pengar under den två månader långa tillsynsperiod under 2021 som granskningen utgår från. Dessa tio kunder hade höga insättningsgränser, gjorde flera insättningar per dygn, spelade under långa perioder och fortsatte att öka sitt spelande under perioden – trots att varningstecknen fanns där tilläts de fortsätta spela.

Motivationen bakom sanktionsavgiften och varningen är alltså att Svenska Spel inte har vidtagit de åtgärder som anses skäliga, trots att de har varit medvetna om kundernas problematiska spelmönster och har verktygen för att agera. Dessa tio kunder har fått varningsmeddelanden av Svenska Spel under varje timme de har spelat och även om vissa åtgärder har tagits har de varit otillräckliga.

En av de tio kunderna förlorade 640 000 kronor inom loppet av en timme och blev därefter avstängd, men efter ett självtest där kunden hävdade att spelandet inte var problematiskt tilläts kunden spela vidare och sätta in flera hundra tusen kronor under den kommande veckan.

Svenska Spel casino hemsida

Svenska Spel slår tillbaka mot delar av kritiken

Svenska Spel har samarbetat i utredningen och slår tillbaka delar av kritiken. Spelbolagets VD och affärsområdeschef, Fredrik Wastenson, menar på att Svenska Spel utgår från en helhetsbedömning baserad på evidensbaserad forskning och agerar enligt svensk lagstiftning. Han menar vidare på att Spelinspektionen gör en strängare bedömning som går längre än gällande regelverk och att Svenska Spel avväger att överklaga beslutet som myndigheten har landat i.

Samtidigt poängterar Wastenson att Svenska Spel inte har någon anledning till att inte följa de uppmaningar som de fått. Men han menar på att innebörden av omsorgsplikten inte var helt klarlagd vid granskningstillfället. Spelinspektionen ser i alla fall allvarligt på det bristfälliga agerandet, vilket är tydligt med tanke på det höga bötesbeloppet. De menar på att Svenska Spel borde ha agerat i ett tidigare skede och gått längre i sitt ingripande.

Svenska Spel hävdar att de kommer att utveckla sitt arbete med uppföljning av kundernas spelande, bland annat genom att fortsätta utveckla sitt realtidssystem som kan följa en kunds spelande i realtid. Ytterligare begränsningar kommer också att riktas mot kunder under 20 år, då unga män i åldrarna 18-24 har identifierats som en särskild riskgrupp vad gäller problematiskt spelande. Ingen direktmarknadsföring kommer heller att skickas till kunder som har uppvisat ett problematiskt spelbeteende, vilket tidigare har gjorts och även lyfts i Spelinspektionens granskning.

7+ års erfarenhet
Profilbild på tjej med grå bakgrund photo

Skribent

99 Artiklar

Therese arbetar som skribent för JohnSlots. Hon har erfarenhet med att skriva om allt möjligt inom casinobranschen.

Mer info om Therese Ljungcrantz arrow