Videoslots casino logga på en svart bakgrund

Höga böter för Videoslots Casino

Videoslots Casino sällar sig till den ökande skaran spelbolag som hamnar i United Kingdom’s Gambling Commissions skottlinje i år. Efter en undersökning från den brittiska spelkommissionen framkom det att företaget brast i sitt arbete på flera punkter gällande socialt ansvar och motverkande av penningtvätt, vilket gör att de nu får böta 2 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 27 miljoner svenska kronor.

Videoslots Casino, som grundades på Malta år 2011 av svenska Alexander Stevendahl, har lyckats växa och bli ett betydande svenskt online casino. De har numera spellicenser på Malta, i Sverige, Danmark, Italien, Spanien och inte minst i Storbritannien där de nu har fällts efter att den brittiska spelkommissionen har börjat hårdna kring regleringar, med ökade granskningar som följd.

Tidigare under året har böter med rekordsummor delats ut till bland annat William Hill och Kindred Group, och i jämförelse har Videoslots kommit billigt undan. Men det är på liknande punkter som bristerna har hittats, och Videoslots kommer att behöva se över sina rutiner framöver.

Dator med sedlar och markörer bredvid

Man har inte kontrollerat om summor som satts in och förlorats från spelkonto är rimliga

Det bristande sociala ansvaret är huvudorsaken

Först och främst är det det sociala ansvaret som har varit den stora anledningen till bötessumman. Där har de brustit genom att inte ha lyckats identifiera de kunder som har uppvisat ett mönster som kan uppfattas som att de är i riskzonen för spelmissbruk på ett flertal punkter.

Identifikationen från Videoslots sida har inte skett i tid och de har dessutom inte tittat närmare på huruvida de summor som satts in och förlorats på flera konton har varit rimliga ur perspektivet att individen riskerar att komma till skada på ett eller annat vis.

Dessutom har de, efter att de har kontaktat kunder som uppenbart har legat i riskzonen för spelmissbruk, inte vidtagit tillräckliga ansvarsfullt spelande åtgärder för att förhindra vidare spelande. Många har fortsatt spela för stora summor utan att Videoslots har tagit itu med det, vilket är den huvudsakliga anledningen till varför de fälls av kommissionen.

Men deras undermåliga arbete för att motverka penningtvätt har också legat till grund för United Kingdom’s Gambling Commissions dom. Där har Videoslots inte levt upp till de regler de själva har satt inom företaget, då det har slarvats med bakgrundskoller för att spara tid.

De har enligt kommissionen inte tillräckligt många anställda för att hinna hantera den mängd data som krävs för att leva upp till kraven som ställs på att förhindra penningtvätt genom att omsätta pengar hos spelbolaget.

Den totala bötessumman är resultatet av en uppgörelse som Videoslots har gjort med den brittiska spelkommissionen, där de har lovat att vidta åtgärder för att leva upp till kraven på flera punkter där deras arbete har ansetts otillräckligt.

7+ års erfarenhet
Profilbild på tjej med grå bakgrund photo

Casinoexpert

71 Artiklar

Therese arbetar som skribent för JohnSlots. Hon har erfarenhet med att skriva om allt möjligt inom casinobranschen.

Mer info om Therese Ljungcrantz arrow