Hos Ask Gamblers Limited (”Ask Gamblers Limited”, “vi“, “os“) behandler vi personoplysninger om vores kunder og besøgende på vores websteder (“du“, ”dig”). Vi gør os umage med at behandle dine personoplysninger med omhu, sørge for, at de er sikre og overholde databeskyttelseslovene.

Ask Gamblers Limited beskæftiger sig med performance marketing og lead generering online og har hovedkvarter på Malta og datterselskaber i en række andre lande.

Formålet med denne erklæring

Formålet med erklæringen er at forklare hvornår, hvorfor og hvordan vi behandler oplysninger, som kan dreje sig om dig (“personoplysninger“). Den giver også vigtige oplysninger om dine rettigheder ifølge loven. Erklæringen har ikke til formål at tilsidesætte vilkårene i en eventuel aftale, du har med os, eller rettigheder, du måtte have i henhold til lovgivningen om databeskyttelse.

Klik på et emne i listen nedenfor for at læse mere om de enkelte emner i flere detaljer ved at følge de forskellige links. Vi har sat overskrifter på afsnittene i erklæringen for at gøre det let for dig at finde den information, der er mest relevant for dig.

1. Hvem har ansvaret for at passe på dine personoplysninger?

AskGamblers Limited (subsidiary of Gaming Innovation Group Inc.) – Registration Number C102247 – St. Julian’s, Malta, er hovedansvarlig for at passe på dine personoplysninger (din dataansvarlige). Dataansvarlig betyder den virksomhed, der fastlægger midlerne til og formålet med behandling af personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at selvom vi er hovedansvarlige for at passe på dine personoplysninger, kan det være, at der er oplysninger i databaser, der kan tilgås af andre virksomheder. Når de får adgang til dine personoplysninger, vil alle virksomheder overholde de standarder, der er fastsat i denne erklæring.

Ask Gamblers Limited er en koncern med datterselskaber i flere lande, f.eks. i Den Europæiske Union, Australien, Japan og USA.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi vil kunne behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Password
 • IP-adresse
 • Lokaliseringsdata
 • Brug af websteder
 • Køn
 • Alder
 • Beskæftigelse
 • Personlige præferencer og meninger

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til, og hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Ask Gamblers Limited indhenter oplysninger direkte fra dig, når du bruger vores tjenester eller besøger vores websteder.

Vi bruger dine personlige oplysninger til:

 • at udsende salgsfremmende e-mails vedrørende produkter og tjenester. Se også afsnit 6 nedenfor om direkte marketing.
 • analyse af data i vores systemer og databaser til at forbedre den måde, hvorpå vi driver vores virksomhed og websteder i forhold til brugerpræferencer, give en bedre service og brugeroplevelse.
 • Forbedre og målrette annoncer, du modtager fra os.
 • registrere dig til et chat-forum eller fællesskab, hvis vi stiller det til rådighed, hvor du kan fremkomme med kommentarer.
 • opfylde eller udøve vores juridiske forpligtelser eller rettigheder.

Vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er anført i nærværende afsnit 3, samt hvor vi anser det for godtgjort, at:

 • Du har givet dit samtykke til, at vi kan bruger oplysningerne på den pågældende måde, eller
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at understøtte “legitime interesser”, som vi har som virksomhed (f.eks. at forbedre vores produkter eller at udføre analyser på tværs af vores datasæt), på en måde, der står i et rimeligt forhold til og respekterer din ret til databeskyttelse.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger med?

Vi arbejder sammen med mange tredjeparter, der hjælper os med at drive forretningen og levere tjenester. Disse tredjeparter har undertiden behov for adgang til dine personoplysninger:

Vores leverandører af postapplikationer:

 • Salesforce.com EMEA Limited, et kapitalselskab stiftet i England.
 • Aweber Systems, Inc., der har hjemsted i USA, som er Privacy Shield-certificeret som du kan se her.
 • GetResponse Sp. z o.o. baseret i Polen;
 • Vores plugin udbyder og host af WordPress.com Automatic, Inc., der har hjemsted i USA, som er Privacy Shield certificeret som du kan se her og som behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Vores cookie (og lignende teknologier) tjenesteudbydere (som Google, Hotjar og VWO), der behandler personoplysninger til egne formål som dataansvarlige. Se venligst vores Cookiepolitik hvis du vil vide mere om hvordan vi bruger cookies.
 • Tjenesteudbydere eller databehandlere, der behandler dine personoplysninger efter vores instrukser, f.eks. cloud services.
 • Vores datterselskaber i Ask Gamblers Limited-koncernen, ligger befinder sig i eller uden for EU/EØS. Videregivelse af personoplysninger er omfattet af Ask Gamblers Limited koncerninterne aftaler om dataoverførsel.
 • Hvis vi er forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse eller beskytte vores interesser eller sikkerhed.
 • I tilfælde af, at vi sælger, køber eller omorganisere forretninger eller aktiver, eller hvis vores aktiver erhverves af en tredjepart, herunder fremtidige sælgere eller købere.

5. Internationale overførsler

Internationale overførsler betyder, at personoplysninger overføres til et land uden for den Europæiske Union.

Som anført i afsnit 4 ovenfor vil vi kunne give adgang til dine personoplysninger til tredjepart, som kan være placeret uden for Den Europæiske Union.

Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis vi modtager en retslig eller administrativ anmodning fra en udenlandsk retshåndhævende instans uden for Den Europæiske Union.

Vi vil altid sørge for, at enhver international overførsel af oplysninger sker på en måde, der beskytter dine rettigheder og interesser. Alle anmodninger om oplysninger, som vi modtager fra retshåndhævende myndigheder eller kontrolmyndigheder, bliver nøje kontrolleret, inden personoplysningerne videregives.

Du har ret til at bede om flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet, og som er nævnt ovenfor. Kontakt os (se afsnit 8), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

6. Direkte markedsføring

Vi bruger dine personlige data til at sende dig direkte markedsføringsmateriale om produkter og tjenester, som vi og vores partnere tilbyder om f.eks. online casino, sports-betting og finansielle tjenesteydelser. Dette kan være i form af e-mail eller målrettede online-annoncer.

I nogle tilfælde vil vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål blive baseret på vores legitime interesser (jf. afsnit 3 ovenfor). Når loven kræver det, vil det blive baseret på dit samtykke.

Du har altid ret til at sige nej til yderligere direkte markedsføring, til enhver tid. Du kan bruge “opt-out”-link, som du finder i alle meddelelser med direkte marketing, eller ved at kontakte os (se afsnit 8).

Vi tager skridt til at begrænse den direkte markedsføring til et rimeligt og passende niveau og til at sende dig meddelelser, som vi mener kan være af interesse eller relevans for dig, baseret på de oplysninger vi har om dig.

7. Links

i kan vise tredjepartsreklamer og andet indhold der linker til tredjeparts-websteder. Hvis du klikker på en tredjepartsreklame eller link, skal du være opmærksom på, at du forlader vores side og de oplysninger du leverer, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne tredjeparts persondata- og cookiepolitikker, som vi anbefaler, at du læser på forhånd.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for de formål, der er angivet i afsnit 3 i denne erklæring.

I nogle tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger i en bestemt periode for for eksempel at efterkomme retlige, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav.

Vi har regler for lagring af personoplysninger i vores varetægt. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de bliver slettet på sikker måde eller bliver anonymiseret.

9. Hvilke rettigheder har du?

Du har et antal rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Flere oplysninger om hver af disse rettigheder kan du finde ved at kigge i skemaet nedenfor.

For at bruge dine rettigheder kan du kontakte os ved at sende til Ask Gamblers Limited på adressen anført i afsnit 1 ovenfor.

Vær opmærksom på følgende, hvis du vil udøve dine rettigheder:

Rettighed Det betyder det:
Adgang til/indsigt i Du kan bede os om at:

 • bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger,
 • give dig en kopi af disse oplysninger,
 • give dig anden information om dine personoplysninger, for eksempel hvilke oplysninger vi har, hvad vi bruger dem til, hvem vi videregiver dem til, om vi overfører dem til et land uden for EU, samt om hvordan vi beskytter dem, og hvor længe vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fået dine oplysninger fra, og om vi har truffet automatiske afgørelser eller foretaget profilering, i det omfang du ikke allerede har fået denne information i denne erklæring.
Berigtigelse Du kan bede os om at berigtige urigtige personoplysninger.
Vi vil muligvis søge at kontrollere rigtigheden af oplysningerne før vi berigtiger dem.
Sletning Du kan bede os om at slette dine personoplysninger, men kun hvis:

 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet til, eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (når behandlingen er baseret på samtykke), eller
 • efter at du har fået medhold i en indsigelse (se “indsigelse” nedenfor).
 • de er blevet behandlet ulovligt, eller
 • det sker for at overholde en retlig forpligtelse.
  Vi er ikke forpligtet til at efterkomme din anmodning om at slette dine personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig:
 • for at overholde en retlig forpligtelse, eller
 • for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  Der er visse andre omstændigheder, hvorunder vi ikke er forpligtet til at efterkomme din anmodning om sletning, men disse to er de omstændigheder, hvorunder vi med størst sandsynlighed må antages at ville afvise en sådan anmodning.
Portabilitet Du kan bede os om at give dig dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt brugt maskinelt læsbart format, eller du kan bede om at få det “porteret” direkte til en anden dataansvarlig, men i hvert tilfælde kun når:

 • behandlingen er baseret på dit samtykke eller på opfyldelsen af en kontrakt med dig, og
 • behandlingen foretages elektronisk.
Indsigelse Du kan gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, som har vores “legitime interesser” anvendt som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og friheder opvejer vores legitime interesser.
Vi har en mulighed for at dokumentere, at vi har vægtige legitime interesser, som går forud for dine rettigheder og friheder.
Internationale overførsler Du kan bede om at få udleveret en kopi af eller en henvisning til de sikkerhedsforanstaltninger, på grundlag af hvilke dine personoplysninger overføres til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Vi kan redigere dataoverførselsaftaler eller relaterede dokumenter (dvs. skjule visse oplysninger indeholdt i disse dokumenter) på grund af forretningsmæssig følsomhed.
Tilsynsmyndighed Du har ret til at indgive en klage til den ansvarlige lokale tilsynsmyndighed om vores behandling af dine personoplysninger.
Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, selv om du har ret til at kontakte den tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt.

Version 1.0, April 2021